Karolina Sulej z nagrodą im. Teresy Torańskiej

Leszek Sankowski – przewodniczący Kapituły nagród im. Teresy Torańskiej ogłosił nazwiska laureatów VIII edycji.

W kategorii Książki laureatką została Sulej Karolina za Rzeczy osobiste,( Czerwone i Czarne)

W kategorii Materiały dziennikarskie laureatem został Mateusz Baczyński, Historia kłamstwa. Jak szukano zabójców Iwony Cygan, (Onet)

 

Nagroda Newsweeka im. Teresy Torańskiej – polska nagroda przyznawana corocznie przez związaną z tygodnikiem „Newsweek” Fundację im. Teresy Torańskiej. Wyróżnia się nią „najlepszych autorów, uczestników życia społecznego, gospodarczego i politycznego oraz wybitnie uzdolnioną młodzież”. Pierwsza edycja nagrody odbyła się w roku 2013.

Kategorie: Nagrody