259 tytułów zgłoszonych do tegorocznej edycji Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ

20 lutego zakończył się termin zgłaszania tomików wierszy do 10 edycji Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ. Do tegorocznej  edycji nadesłano 259 tytułów.

Na prośbę organizatora Nagrody, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podwyższył finansową wartość nagród do 40 000 zł (Nagroda Grand Prix Orfeusz – 30 tys. zł., Nagroda Orfeusz Mazurski – 10 tys. zł).

Tomiki wydane w 2020 roku i zgłoszone do X edycji Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ: TUTAJ

 

Organizatorem nagrody jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie, patronami honorowymi: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, prezes PEN Club

Kategorie: Nagrody