Przyznano nagrody literackie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie

Za twórczość w roku 2019 zostali uhonorowani Nagrodami Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (ZPPnO) :  Wolski, Katarzyna Zechenter i Paweł Panas.

„To już 69. rok istnienia Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie. Laureaci docenieni zostali za upowszechnianie literatury emigracyjnej i jej promocję oraz za najlepsze książki minionego roku” – powiadomiła PAP Aleksandra Ziółkowska-Boehm, reprezentująca jury.

Nagrodę za popularyzowanie i promowanie literatury emigracyjnej w polskojęzycznym świecie otrzymał Jan Wolski, pracownik naukowy w Zakładzie Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, redaktor i współredaktor kilkunastu tomów prac zbiorowych poezji, prozy, esejów, wspomnień, wydanych w serii Biblioteka „Frazy”.

Laureat jest członkiem redakcji kwartalnika „Fraza”, członkiem Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”, organizatorem międzynarodowych i ogólnokrajowych konferencji poświęconych literaturze emigracyjnej. Autor wielu książek – opublikował m.in. „Wacław Iwaniuk. Szkice do portretu emigracyjnego poety” (2002), „»Im dalej w czas, tym mocniej będzie świecił«. Iwaniuk – Czechowicz” (2003), „Dotykanie wiersza” (2004). Jest także autorem pracy „Szwajcaria w piśmiennictwie polskim. Od XIX wieku do czasów najnowszych” (2019), jak i monografii „Pisanie książek bez użycia pióra” na temat Stanisława Gliwy – autora szaty graficznej rzymskiego wydania „Bitwy o Monte Cassino” Melchiora Wańkowicza (2006).

Nagrodę za najlepszą książkę roku 2019 otrzymali ex aequo: Katarzyna Zechenter autorka „Tam i tutaj” – opublikowanej przez Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, i Paweł Panas, autor pracy „»Zagubiony wpośród obcych«. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider”, opublikowanej przez Wydawnictwo Naukowe ATH Instytut Literatury Bielsko-Biała-Kraków.

Katarzyna Zechenter jest poetką, historykiem literatury i kultury polskiej na University College London, doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor; jest też autorką pierwszej w języku angielskim monografii o Tadeuszu Konwickim – „History and Politics in Tadeusz Konwicki’s Fiction”. W pracy naukowej zajmuje się m.in. koncepcjami traumy kulturowej oraz literaturą polsko-żydowską.

Paweł Panas, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zajął się w swej publikacji mało znaną twórczością epistolarną Zygmunta Haupta, która pozwala prześledzić zmiany w życiu i pisarstwie wybitnego prozaika i eseisty.

W skład tegorocznego jury weszli: Regina Wasiak-Taylor, prezes ZPPnO; ks. prof. Janusz Ihnatowicz z Houston; ambasador Andrzej Krzeczunowicz z Warszawy; dr Adam Wierciński z Opola; pisarka dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm z Wilmington.

 

 

 

 

źródło: Instytut Książki

Kategorie: Nagrody