Biblioteka Narodowa : Digitalizacja na życzenie

Biblioteka Narodowa : Digitalizacja na życzenie

Przegląd

Biblioteka Narodowa zachęca wszystkich zainteresowanych do zgłaszania sugestii digitalizacji potrzebnych im materiałów – zarówno do codziennej pracy, nauki, jak i do celów hobbystycznych. BN wykonuje usługę nieodpłatnie.

Digitalizacji do udostępnienia w POLONIE podlegają tylko materiały biblioteczne należące do domeny publicznej, tzn. takie, co do których prawa majątkowe określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych wygasły lub twórczość ta nigdy nie była przedmiotem prawa autorskiego. Dotyczy to przede wszystkim publikacji powstałych wcześniej niż 70 lat od śmierci autora (obecnie osób zmarłych przed 1 stycznia 1950 r.). Dostęp do publikacji w POLONIE jest także możliwy, jeśli autorzy lub ich spadkobiercy przekażą Bibliotece Narodowej licencje na udostępnienie dzieł. Zachęcamy do tego twórców i osoby dziedziczące.

Jak skorzystać z usługi „Digitalizacja na życzenie”?  zob. TUTAJ

Kategorie: Biblioteki