Górnośląska Nagroda Literacka „Juliusz”- zgłoszenia do 15 marca 2020

Do 15 marca można przesyłać zgłoszenia do V edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.

Do zgłoszenia należy załączyć 10 egzemplarzy książki, z których pięć zostanie przeznaczonych dla Członków Kapituły do prac związanych z wyłonieniem laureata konkursu, a pozostałe zostaną przekazane Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.

Laureatem corocznej Nagrody może być tylko jedna książka, za którą przyznana zostanie statuetka Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” oraz nagroda pieniężna w wysokości 50 tys. zł

Regulamin oraz Karta Zgłoszeniowa dostępne są na stronie: www.nagrodajuliusz.pl w zakładce „Edycje”.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wybranie przez kapitułę pięciu nominacji i ich ogłoszenie w drugim kwartale każdego roku oraz wybór laureata spośród nominowanych autorów i wręczenie nagrody.

 

Kategorie: Nagrody