Zgłoszenia do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy do końca stycznia

Przypominamy, że do końca stycznia 2020 roku można zgłaszać tytuły książek w 13. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Wydawcy, księgarze, bibliotekarze i czytelnicy mogą zgłaszać swoje propozycje w kategoriach: proza, poezja, literatura dziecięca i edycja warszawska. Propozycje należy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub pocztą  na adres: Biuro Kultury, Urząd m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa z dopiskiem „Nagroda Literacka m.st. Warszawy”.

Zgłoszone książki powinny być napisane w języku polskim, przez żyjących autorów i wydane w 2019 roku. Liczba zgłoszeń nie ma wpływu na decyzję Jury. Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę pozycji, przy czym pojedyncze zgłoszenie dotyczy jednej książki w wybranej kategorii.

 

Kategorie: Nagrody