Nagroda Wielkiego Kalibru 2020 – trwa nabór zgłoszeń

Wydawnictwo EMG wraz z Biurem Promocji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu zachęca do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą polską powieść kryminalną lub sensacyjną. Zgłaszane książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w roku 2019 przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski.

Termin nadsyłania (zgłaszania) książek dla wydawców i autorów upływa 31 stycznia 2020 (decyduje data stempla pocztowego). Warunkiem dopuszczenia powieści do konkursu jest przesłanie 8 egzemplarzy zgłaszanej książki przez jej wydawcę lub autora na adres organizatora.

W 2020 roku przyznana zostanie także Nagroda Czytelników. Czytelnicy będą mogli wybierać spośród powieści nominowanych przez jurorów do finału. Głosy będą mogli oddawać za pomocą SMS. Szczegółowe warunki plebiscytu Czytelników zostaną ogłoszone po wyłonieniu finalistów.

Książki należy nadsyłać na adres: EMG Ewa Mańkowska-Grin, Portal Kryminalny, 31-055 Kraków, ul. Miodowa 6/1 z dopiskiem: Nagroda Wielkiego Kalibru 2020.

W roku 2020 NWK wynosi 25 000 zł i została ufundowana przez Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Jacka Sutryka.

 

Regulamin Konkursu TUTAJ

Kategorie: Nagrody