Zapraszamy do nowych tytułów Oficyny Impuls

Przegląd

Impuls polecaOficyna Wydawnicza „Impuls”nie zwalnia tempa. Kolejny miesiąc – kolejne, długo wyczekiwane premiery i literatura zdolna zaspokoić najwybredniejsze gusta. Osoby poszukujące wiedzy z dziedzin pedagogiki, resocjalizacji, socjologii, psychologii, mediów i komunikacji i wielu pokrewnych mają u nas przyjazną przystań. Postój, refleksja i zaduma są jak najbardziej wskazane! Zapraszamy.

W czasie zimnej aury warto się skryć w ciepłym miejscu i wykorzystać ten czas na dobrą książkę.
W takie miejsce warto udać się z nowościami Impulsu
:

poleca Impulspoleca Impuls
Polecamy najnowszą publikację Marleny Kilian i Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij pt. Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości.

Celem monografii jest ukazanie różnych pól problemowych, które mieszczą się w interdyscyplinarnym obszarze łączącym zagadnienie starości i niepełnosprawności, w odniesieniu do stanu badań, dobrych praktyk, współczesnych narzędzi, technik i strategii edukacyjno-rehabilitacyjnych. Publikacja ma odpowiadać na narastającą potrzebę wytyczenia wspólnego forum działań o charakterze naukowym, wdrożeniowym i praktycznym w dziedzinie niepełnosprawności w starszym wieku, nabierających znaczenia w kontekście nasilającego się procesu starzenia się społeczeństw i jego konsekwencji dla zdrowia oraz sprawności w wymiarze jednostkowym i ogólnospołecznym.

Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników. Bezpośrednimi jej odbiorcami będą z pewnością osoby pracujące z seniorami doświadczającymi niepełnej sprawności, jak również studenci i kursanci przygotowujący się do profesjonalnej aktywności zawodowej. Celem publikacji jest zwiększenie kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności profesjonalnych specjalistów pracujących z seniorami o obniżonej sprawności dzięki udostępnieniu źródła informacji na temat specyfiki funkcjonowania osób starszych z niepełnosprawnością, metodyki pracy, form i metod terapeutycznych, a także pomocy i narzędzi rehabilitacyjnych, w tym technologii wspomagających. Pozycja adresowana jest również do środowiska akademickiego – zaprezentowane wyniki analiz teoretycznych i badań empirycznych, jak również doniesienia z praktyki prowokują do dalszych eksploracji naukowych…

koniecznie poznaj naszą nowość

poleca Impuls

zaprasza Oficyna Impulspoleca Impuls

Książkę Masaż klasyczny autorstwa Marka Kowalcze wyróżnia przede wszystkim jej doskonałe opracowanie pod względem praktycznym. Książka zawiera niezbędne i rzeczowo przedstawione informacje teoretyczne. Ale jej główna treść skoncentrowana jest na wykonaniu masażu klasycznego. Na szczególne uznanie zasługuje bogata i starannie przygotowana oprawa graficzna obrazująca metodykę wykonywania masażu klasycznego.

Pan Marek Kowalcze od wielu lat zajmuje się wykonywaniem i nauczaniem masażu klasycznego i treść książki odzwierciedla Jego doświadczenia zawodowe, jako masażysty i nauczyciela.

Polecamy książkę napisaną z dużym wyczuciem zarówno dla potrzeb osób uczących się masażu klasycznego, osób uczających masażu, jak również dla osób zajmujących się zawodowo wykonywaniem masażu klasycznego w lecznictwie, odnowie biologicznej, kosmetologii i sporcie…

koniecznie poznaj naszą nowość

poleca Impuls

poleca Impulspoleca Impuls

Jako trzecią propozycję w najnowszej ofercie Oficyny Impuls prezentujemy premierową publikację Katarzyny Marszałek poświęconą ZHP i ZHR pt. Wybór źródeł do dziejów ZHP i ZHR w latach 2017–2018.

Wybór źródeł do dziejów ZHP i ZHR w latach 2017–2018 jest  już 9 książką serii i jest kontynuacją opublikowanej w Oficynie Wydawniczej „Impuls” w latach 2014–2017 serii wydawniczej zawierającej materiały źródłowe do dziejów organizacji harcerskich w Polsce od chwili powstania stowarzyszeń do czasów współczesnych – Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W skład serii wchodzi również monografia z 2016 roku Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918–2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego, będąca próbą interpretacji materiałów dotyczących ZHP. W 2018 roku w serii ukaże się również Harcerska lista (nie)obecności. Analiza polskiej bibliografii harcerstwa za lata 1989–2017.

koniecznie poznaj naszą nowość

poleca Impuls
poleca Impulspoleca Impuls

Na koniec aktualnej propozycji z oferty naszych nowości rekomendujemy publikacje Grzegorza Całka pt.  Rada rodziców po reformie edukacji

Wspieraniem rad rodziców zajmuję się już od ponad dziesięciu lat, odkąd w Instytucie Inicjatyw Pozarządowych wystartowaliśmy z programem „Rodzice w szkole”.

Przez ten czas przeprowadziliśmy wiele projektów skierowanych do rodziców, rad rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli, a także urzędników samorządowych. Wzięło w nich udział kilka tysięcy osób z ponad 1200 placówek.

Działaliśmy różnymi metodami. Przede wszystkim prowadziliśmy szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, krótsze i dłuższe (i kilkugodzinne, i kilkudniowe), dla różnych odbiorców. Wydawaliśmy publikacje, pisaliśmy artykuły do czasopism fachowych. No i oczywiście rozmawialiśmy, doradzaliśmy, pomagaliśmy, konsultowaliśmy. Tak jest do dziś – nie ma tygodnia, a we wrześniu każdego roku nie ma dnia, abym nie otrzymał pytań (przez e-mail, media społecznościowe czy telefonicznie) dotyczących różnych aspektów funkcjonowania rad rodziców. Znaczna część pytań się powtarza, ale co i raz otrzymuję nowe – takie, które, mimo dziesięcioletniego doświadczenia, potrafią mnie zaskoczyć.

koniecznie poznaj naszą nowość

 


  Serdecznie zapraszamy do wydawnictwa. Polecamy i rekomendujemy naszą ofertę.

Impuls poleca

Tagi: Impuls