Oficyna Wydawnicza „Impuls” podczas XXVII Targów Historycznych

Przegląd

Oficyna Wydawnicza „Impuls” podczas XXVII Targów Historycznych

STOISKO 28


Zapraszamy, zaprezentujemy pokaźną ofertę wydawniczą i zaskoczymy Was niespodziankami!

Do zobaczenia w dniach 29.11-2.12.2018 na Zamku Królewskim W Warszawie.

 


Targi Książki Historycznej
to impreza o charakterze promocyjno-informacyjnym, cyklicznym (odbywa się co roku) i niekomercyjnym (wstęp na targi jest bezpłatny).

Towarzyszą jej liczne imprezy, spotkania autorskie, promocje książek oraz pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych. Od czterech lat Targi odbywają się w nowej siedzibie – w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dzięki bogatemu programowi imprez towarzyszących cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród osób, pasjonujących się historią, a tym samym spełniony zostaje głównym cel jej istnienia jakim jest popularyzacja literatury historycznej.

Targi są nie tylko wydarzeniem kulturalnym, ale także miejscem spotkań z wydawcami, wymiany doświadczeń i korzystnych zakupów. Wstęp na Targi i wszystkie imprezy jest całkowicie bezpłatny.

Podczas czterech dni targów udostępnimy naszym sympatykom blisko 180 tytułów, które stanowią zaledwie część naszej pokaźnej oferty. W celu zapoznania się z całością zapraszam na stronę internetową (impulsoficyna.pl) oraz do naszych katalogów wydawniczych. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty zakupowe.

Podczas tegorocznych targów książki zaprezentujemy miłośnikom literatury harcerskiej naszą nową, znacznie poszerzoną niż w ubiegłym roku i absolutnie wyjątkową serię harcerskich reprintów z lat 1911-1945. Nowe i unikatowe (w znakomitej większości nie wznawiane od czasów przedwojennych) publikacje wchodzą w skład serii zatytułowanej „Przywrócić Pamięć”.

Dla Was podczas targów zaprezentujemy całą liczącą już 163 tytuły serię harcerską w atrakcyjnych cenach!

 

Kilka słów o serii „Przywrócić Pamięć”

To książki zakazane po 1945 roku, wycofywane z bibliotek i niszczone przez komunistyczne władze PRL. Nazwiska autorów, ich twórczość, były wymazywane przez cenzurę i niedostępne dla kolejnych pokoleń młodzieży, instruktorów harcerskich, wychowawców, pracowników naukowych. Władze harcerskie w socjalistycznym państwie dokładały wszelkich starań, by odciąć harcerstwo od historii i wpływów idei skautowej oraz by z inspiracji partii, nadać mu formę pionierskiej organizacji. Ideologia urzędowa w historii harcerstwa wpierw gorączkowo poszukiwała „postępowych tradycji”, a następnie z jeszcze większym zaangażowaniem legitymizowała każdy taki skrawek narodowej historii. Ten przekaz historyczny lepszego, nowego, socjalistycznego harcerstwa wzmacniały ówczesne publikacje.

Solidarnościowy zryw społeczny lat osiemdziesiątych minionego stulecia, porozumienia Okrągłego Stołu, odzyskanie wolności po 1989 roku umożliwiły odrodzenie ruchu harcerskiego, sięgnięcie do jego źródeł, historii i tradycji.

Coraz więcej jest prac poświęconych harcerstwu. Nadal jednak brakuje wznowień źródłowych publikacji, które w latach 1911–1939 miały wpływ na rozwój idei harcerskiej i organizacji, kształtowanie postaw harcerskich i kształcenie kadry instruktorskiej oraz społeczny wizerunek ZHP. Warto je przypomnieć, ponieważ wszystko, cokolwiek myślimy i czynimy, ma swoje bezpośrednie lub pośrednie, pozytywne lub negatywne, uświadamiane lub nie, źródła w tym, co myśleli i czynili nasi poprzednicy.

 

Polecamy:
impulsoficyna.com.pl/harcerstwo-przywrocic-pamiec

 

Oficyna Wydawnicza „Impuls”

 

 

Kategorie: Wydarzenia
Tagi: Impuls