Nowe reprinty harcerskie poleca Oficyna Impuls

Przegląd

 

PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ

Ta seria, sygnowana logiem OW Impuls, powstała z myślą o potrzebie ocalenia historycznej spuścizny wydawniczej polskiego skautingu i ruchu harcerskiego z lat 1911-1944. Książek, które miały wpływ na harcerskie wychowanie, postawy młodzieży w odzyskiwaniu niepodległości kraju w 1918 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej, powstań: Śląskich i Wielkopolskiego, wojny z hitlerowskim i sowieckim najeźdźcą w 1939 roku oraz podczas okupacji ziem polskich. Książek, których próżno szukać w bibliotecznej sieci. Niszczone przez okupantów, zakazane i niszczone przez socjalistyczne ekipy rządzące krajem po wojnie zachowały się w nielicznych egzemplarzach w rodzinach przedwojennych instruktorów i działaczy harcerskich. W bibliofilskiej, starannie wydanej formie i szacie edytorskiej trafiają znów po siedemdziesięciu latach „zapomnienia” do rąk harcerzy publikacje wybitnych przedwojennych instruktorów: Wojciech ŚliwerskiStanisława Sedlaczka, ks. Kazimierza Lutosławskiego, Kazimierza Świrtun-Rymkiewicza, Jadwigi Falkowskiej, Ewy Grodeckiej, ks. Antoniego Bogdańskiego, Jana Hoppe, Edwarda Muszalskiego, Janiny Tworkowskiej, Adolfa Heidricha, Tomasza Piskorskiego, Bronisława Bouffałła, Adama Ciołkosza, Alojzego Pawełka, Marii Kapiszewskiej, ks. Gerarda Szmyda, Kazimierza Grochowskiegoi wiele innych postaci skrupulatnie wymazywanych z historii i społecznej pamięci. „Impuls” dokonuje czegoś więcej niż ściśle antykwarycznego posunięcia: wskrzesza zapomniany świat, tak dalece odmienny, że aż nierealny, by nie rzec – mityczny, przynosząc wytchnienie, tak bardzo potrzebne w tych zdziczałych czasach. Seria „Przywrócić Pamięć” przyciąga wzrok miniaturowym, bibliofilskim formatem, niezmienioną od blisko stu lat szatą językową oraz oryginalnymi rycinami.

Wojciech Śliwerski

 

4 nowe tytuły w harcerskiej ofercie Impulsu – notowanie na dzień 05.11.2018 (seria „Przywrócić Pamięć” liczy już 163 tytułów):

✔ Polskie skautki. Andrzej Małkowski – reprint z 1913 r.,

✔ Zawisza Czarny.  Dr. Ignacy Kozielewski – reprint z 1928 r.,

✔ WYTYCZNE organizacyjno-programowe pracy starszoharcesrkiej.
Hiszpańska Natalia Bar Ludwik – reprint z 1936 r.,

✔ Wychowanie harcerskie. Bolesław Zimmer – reprint z 1939 r.,

 

4 nowe tytuły, które pojawiły się końcem października 2018:

✔ Pierwsze kroki w skautostwie. Andrzej Małkowski – reprint z 1916 r.,

✔ Radość Życia.  Jednodniówka Łódzkiego Oddziału ZHP – reprint z 1927 r.,

✔ Jeden z tysięcy. Henryk Holstorp – reprint z 1933 r.,

✔ Dokąd zdążamy. Michał Grażyński – reprint z 1935 r.,


4 nowe tytuły,
które pojawiły się końcem września 2018:

✔ Skauci. Powieść dla młodzieży. Eugenja Żmijewska – reprint z 1921 r.,

✔ 3. Drużyna harcerska im. X. J. Poniatowskiego – reprint z 1936 r.,

✔ Służba harcerska. Józef Sosnowski – reprint z 1936 r.,

✔ Obrzędy harcerskie. Tadeusz Kwiatkowski – reprint z 1937 r.,

 

7 nowych tytułów, które pojawiły się końcem marca 2018:

✔ Dziewczęta przewodniczki. Kazimiera Skrzyńska – reprint z 1914 r.,

✔ O wychowanie skautowe.  Andrzej Małkowski – reprint z 1915 r.,

✔ Instytucja Gniazd Harcerskich i Osada Harcerska. Romuald Kawalec – reprint z 1921 r.,

✔ Pionierka harcerska. Władysław Nekrasz – reprint z 1921 r.,

✔ Na dalszą drogę. Uwagi i myśli o ruchu starszego harcerstwa – reprint z 1921 r.,

✔ Starsze harcerstwo. Jednodniówka – reprint z 1924 r.,

✔ Batalion harcerskich wojsk polskich. Zarys historyczny 1918-1938 – reprint z 1939 r.,

3 nowe tytuły, które pojawiły się w połowie lutego 2018:

✔ Skauci w polu. Podręcznik dla harcerzy. Kazimierz Betley i S. Rudnicki – reprint z 1917 r.,

✔ Nasze hasła i cele. Henryk Pawłowski  – reprint z 1927 roku,

✔ Ze wspomnień skauta legionisty. Aleksander Hauke-Nowak – reprint z 1935 roku,


Księgarnia internetowa/harcerstwo 
www.impulsoficyna.com.pl 

 

 

Kategorie: Historia
Tagi: Impuls