Czy CD Projekt RED zapłaci Andrzejowi Sapkowskiemu 60 mln zł?

Przegląd

Spółka CD Projekt RED, która wyprodukowała trzy gry komputerowe na podstawie sagi o Wiedźminie, otrzymała od pełnomocników Andrzeja Sapkowskiego, wezwanie do zapłaty.

Prawnicy Andrzeja Sapkowskiego zażądali dla autora 6 proc. zysku ze sprzedaży gier i licencji opartych na jego książkach. Po odliczeniu kwoty, którą wcześniej pisarz otrzymał, wyliczyli żądanie na 60 mln zł. Oczekują od CD Projekt odpowiedzi w przeciągu dwóch tygodni i zorganizowania spotkania 19 października br.- informuje Onet.pl

CD Projekt RED opublikowała dzisiaj komunikat giełdowy:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 informuje o otrzymanym w dniu 1 października 2018 roku wezwaniu do zapłaty, skierowanym do Spółki przez pełnomocników reprezentujących Pana Andrzeja Sapkowskiego.

(…)W ocenie Spółki żądania są bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości. Spółka w sposób ważny i zgodny z obowiązującymi przepisami, nabyła prawa do utworów Pana Andrzeja Sapkowskiego, m.in. w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich w ramach tworzonych przez Spółkę gier, regulując uzgodnione w umowach wynagrodzenia.

Wolą Spółki jest utrzymywanie dobrych relacji z autorem dzieł, które stały się inspiracją dla twórczości zespołu Studia CD PROJEKT RED. W związku z tym, Zarząd Spółki dołoży szczególnych starań w celu polubownego rozwiązania sprawy, jednakże rozwiązanie takie winno szanować wcześniej uzgodnione intencje stron i zawarte umowy. (za bankier.pl/)

 

Kategorie: Wydarzenia