Outsourcing w opiece zdrowotnej

Przegląd

Tematem wiodącym książki jest analiza wykorzystania outsourcingu jako narzędzia racjonalizacji działań w zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie polskich szpitali publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacyjnych dziejących się w opiece zdrowotnej.

W publikacji:

  • dokonano porównania polskiego systemu opieki zdrowotnej z wybranymi modelami stosowanymi na świecie;
  • usystematyzowano i uporządkowano wiedzę z zakresu stosowania outsourcingu w polskim szpitalnictwie;
  • przeprowadzono analizę i krytyczną ocenę skali stosowania outsourcingu w szpitalach;
  • określono przydatność outsourcingu w funkcjonowaniu polskich szpitali publicznych.

 

Ważną częścią książki jest prezentacja wyników badań w zakresie stosowania outsourcingu w polskich szpitalach publicznych w latach 2004-2013. Zidentyfikowano w nich obszary szczególnie podatne na outsourcing, oceniono efekty i przyczyny wydzieleń, a także opisano zagadnienia związane z oceną interesów najważniejszych grup wpływu w szpitalach na działania outsourcingowe. Dokonano również oceny stopnia zadowolenia kadry kierowniczej placówek z przeprowadzonych wydzieleń, zbadano korelacje pomiędzy trybem, przebiegiem i zakresem outsourcingu w zależności od poziomów referencyjnych szpitali, a także zidentyfikowano rodzaje działalności planowane do wydzielenia w najbliższych latach.

 

Książka jest polecana zarówno kadrze zarządzającej szpitalami i specjalistom z branży opieki zdrowotnej, jak też osobom zawodowo zajmującym się outsourcingiem, kadrze badawczo-naukowej, ale również studentom wyższych uczelni medycznych oraz biznesowych.

 

Dr Emil Bukłaha jest absolwentem i pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W pracy naukowej i badawczej koncentruje się na zarządzaniu projektami, outsourcingu i zarządzaniu zmianą. Organizator oraz wykonawca kilkudziesięciu projektów naukowo-badawczych, konsultingowych i szkoleniowych w powyższym zakresie. Autor oraz współautor ponad siedemdziesięciu publikacji fachowych z dziedziny zarządzania. Członek projektowych stowarzyszeń fachowych PMI oraz IPMA.

 

„Outsourcing w opiece zdrowotnej”

Autor: Emil Bukłaha

ISBN: 978-83-7556-985-8

Wydawnictwo CedeWu

www.cedewu.pl

Polecamy również książkę wydawnictwa CeDeWu o outsourcingu w polskich przedsiębiorstwach („Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach (wyd. II)”, Monika Kłos, ISBN: 978-83-7556-913-1)!

 

Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: CeDeWu