Walne zgromadzenie PIK

Przegląd

Uchwała Walnego Zgromadzenia PIK w sprawie krytycznego stanu rynku książki, księgarstwa i mniejszych podmiotów wydawniczych w naszym kraju.

We wtorek 17 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się cykliczne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Książki, któremu przewodniczył Grzegorz Majerowicz, wiceprezes Izby. Zgodnie z porządkiem obrad prezes Izby, Włodzimierz Albin przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań i budżetu Izby w roku 2017. Podjęto uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz o udzieleniu absolutorium członkom Rady i Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków w roku 2017. Podjęto również uchwałę o zatwierdzeniu zaprezentowanych Zgromadzeniu zdań i budżetu na rok 2018.

W związku z pogłębiającym się krytycznym stanem rynku książki w Polsce podjęta została specjalna uchwała Zgromadzenia Członków PIK, której treść zostanie udostępniona mediom oraz przekazana do organów administracji państwowej, od których decyzji zależny jest rozwój kulturalny, ekonomiczny i społeczny kraju. Treść uchwały wyraża niepokój ludzi książki o stan aktualny czytelnictwa i rynku książki, o przyszłość tego sektora w obliczu wieloletnich zaniedbań w zakresie szeroko rozumianej polityki kulturalnej.

Gorącą dyskusję wywołała profesjonalna prezentacja projektu utworzenia Fundacji Powszechnego Czytania, którą przedstawiła w imieniu inicjatorów idei Maria Deskur z wydawnictwa Egmont. Omawiano zaproponowane założenia odnośnie celów, metodologii działania oraz pierwszych proponowanych akcji pro-czytelniczych. Rada Izby rekomendowała Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu przystąpienia PIK do Fundacji. Uchwała taka została podjęta.

W głosowaniu uzupełniającym do Rady Izby 26 głosami wybrano Andrzeja Chrzanowskiego z Wydawnictwa Akademickiego Sedno na miejsce Elżbiety Brzozowskiej, która wcześniej zrezygnowała z tego mandatu. Drugim kandydatem Kurii 3 był Juan Diego Ramirez, który zebrał 20 głosów.
W Zgromadzeniu uczestniczyło 48 członków PIK.

Biuro PIK
Warszawa, 17.04.2018 r.

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.