Oficyna Wydawnicza „Impuls” poleca nową serię publikacji pedagogicznych

Przegląd

Jednym z podstawowych filarów Oficyna Wydawniczej „Impuls” jest pedagogika i edukacja a w tym publikacje naukowe, nie dziwi zatem, że najnowsze publikacje IMPULSU dotyczą zagadnień naukowych.

Oficyna Wydawnicza „Impuls” poleca nową serię publikacji pedagogicznych pod redakcją naukową Bogusława Śliwerskiego, Marii Czerepaniak-Walczak, Joanny Madlińskiej-Michalak, Jerzego Nikitorowicza, Wiolety Danielewicz i Mirosława Sobeckiego pt. IDEE – KONCEPCJE – PRAKTYKI. Ku życiu wartościowemu

Pierszy tom zatytułowany: Idee – Koncepcje.

Do rąk Czytelników oddajemy teksty, które były przedmiotem dyskusji podczas obrad IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego organizowanego przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ku życiu wartościowemu Tom 1. Idee – KoncepcjeNiniejszy I tom, zatytułowany Ku życiu wartościowemu. Idee – Koncepce, przygotowanym pod redakcją przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Joanny Madalińskiej-Michalak i wiceprzewodniczącej Marii Czerepaniak-Walczak oraz przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk Bogusława Śliwerskiego, jest zbiorem wystąpień plenárních i wybranych referatów z sekcji problemowych.

Tom składa się z dwóch zasadniczych części zawierających teksty, których problematyka i narracje są zaproszeniem do dyskusji, naukowego namysłu oraz indywidualnych i zbiorowych inicjatyw edukacyjnych. Zawarte w nich idee i koncepcje są otwarte. Zawierają inspiracje, zaczyny postrzegania i rozumienia wychowania w warunkach dynamiki zmiany, wielości ofert obszarów i sposobów osobowej i zbiorowej transformacji, ale też pokus uproszczeń czy konformistycznego poddania się biegowi zdarzeń.

Drugi tom zatytułowany: Koncepcje – Praktyki

W pierwszym tomie pracy Ku życiu wartościowemu, zatytułowanym Idee – Koncepcje, skupiono się na przedstawieniu idei i koncepcji związanych z kreowaniem życia wartościowego, edukacji ku wartościom. Ku życiu wartościowemu Tom 2. Koncepcje – Praktyki W niniejszym, drugim tomie pt. Koncepcje – Praktyki, który także jest efektem IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, organizowanego przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, zredagowanym przez organizatorów Zjazdu, podjęliśmy próbę zwrócenia uwagi na koncepcje i praktyki, w tym na znaczenie pomocy, wsparcia i poradnictwa w edukacji ku wartościom.

Zamieszczone w niniejszym tomie teksty pozwolą uświadomić wartość i dylematy pluralizmu. Uczenie się pluralizmu z pedagogicznego punktu widzenia jest szczególną wartością w obecnych czasach. Uważamy, że wdrażanie do podejmowania prób zrozumienia odmiennych przekonań i postaw, a przede wszystkim do ustawicznej komunikacji i nabywania kompetencji obywatelskich jest niezbędnym zadaniem naszego środowiska. Pluralizm, likwidując i niwelując monopol instytucji i autorytetów, powoduje poważne uwikłanie egzystencjalne, co nakazuje pedagogice podjąć wiele wyzwań, proponować rozwiązania wspierające, dzielić się doświadczeniami oraz określać kierunki i perspektywy rozwiązań. Dlatego w większości prezentowanych tekstów Autorzy podejmują próby nowych odczytań, wskazują na walory odmiennych postaw i przekonań, na zaangażowanie w odczytywanie obecnej rzeczywistości, na znaczenie odmiennych potrzeb i przekonań, co w dyskursie humanistycznym stanowi szczególną wartość doskonalącą sprawność intelektualną i postawę tolerancji.

 

Wydawca poleca nowość w wersji papierowej i ebook:

Tom I: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/ku-zyciu-wartosciowemu-tom-1-idee-koncepcje,1946.html

Tom 2: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/ku-zyciu-wartosciowemu-tom-2-koncepcje-praktyki,1947.html


Zaprasza Oficyna Wydawnicza „Impuls“
zaprasza Impuls

Tagi: Impuls

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.