Społeczna odpowiedzialność bibliotek: model usług informacyjnych dla czytelników w sytuacjach kryzysowych

Społeczna odpowiedzialność bibliotek: model usług informacyjnych dla czytelników w sytuacjach kryzysowych

Przegląd

Amerykańscy bibliotekarze zajmują się od lat organizacją i planowaniem usług dostosowanych do sytuacji kryzysowych oraz potrzeb przedstawicieli marginalizowanych grup społecznych, działając często w szarej strefie między własnym zakresem obowiązków, a obszarami działań innych służb. Lata gospodarczej zapaści stały się dla nich kolejnym sprawdzianem zmuszającym do określenia na nowo granic zawodowej odpowiedzialności i formuły postępowania w konfrontacji z życiowymi problemami czytelników, takimi jak utrata pracy czy domu. Aby zachować właściwe proporcje między świadczeniem personalizowanych usług a wchodzeniem w kompetencje pracowników opieki społecznej, i móc zaoferować potrzebującym fachową i przydatną pomoc, pracownicy bibliotek muszą rozumieć konkretne potrzeby informacyjne użytkowników znajdujących się w różnego typu kryzysowych sytuacjach, a traktowanie biblioteki jako punktu dostępu, czy też bramki do usług socjalnych wymaga całkiem nowego mentalnego nastawienia jej personelu.

W artykule przytoczono toczące się od początku ubiegłego wieku publiczne debaty dotyczące społecznej odpowiedzialności i roli bibliotek w Stanach Zjednoczonych oraz zmieniających się oczekiwań wobec tych instytucji, związanych m.in. z akulturacją imigrantów, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu weteranów, obsługą niepełnosprawnych, populacji o niskim statusie społeczno-ekonomicznym i pomocą ofiarom kryzysu i bezdomnym, przybliżając politykę ALA w tym zakresie, w tym dokumenty ustanowionego w 1969 r. Social Responsibility Round Table (okrągłego stołu ALA na rzecz społecznej odpowiedzialności) oraz powstałej w 1996 r. Hunger, Homelessness and Powerty Task Force (grupy zadaniowej ALA ds. głodu, bezdomności i ubóstwa CZYTAJ DALEJ…

BABIN.BN.ORG

Kategorie: Biblioteki
Tagi: biblioteki

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.