TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, EDUKACJA, GOSPODARKA

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, EDUKACJA, GOSPODARKA

Przegląd

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, EDUKACJA, GOSPODARKA I TO WSZYSTKO W KONTEKŚCIE GLOBALIZACJI POLECA OFICYNA WYDAWNICZA „IMPULS”

impuls

Jedną ze specjalności Wydawnictwa Naukowego „Impuls” są publikacje poświęcone edukacji pojętej jako proces, a także edukacji usytuowanej w szerokim kontekście kulturowym: najnowsze zdobycze współczesnej technologii i postępująca cyfryzacja to dwa czynniki stale determinujące kształt i treść naszych książek. Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji w redakcji Sergo Kuruliszwiliego doskonale wpisują się w powyższy schemat, łącząc w jedno analizę aktualnego stanu pedagogiki i pedagogów oraz wpływu mediów na sytuację w polskiej szkole, dalekiej od przysłowiowej sielanki… Gwałtowność zmian, podyktowana olbrzymim skokiem rozwojowym informatyki, wpływa dezorganizująco i dezinformująco na wszystkich uwikłanych – choćby pośrednio – w proces edukacyjny, ze względu na niemożność dania równie szybkiej odpowiedzi, co rodzi frustrację i zniechęcenie, jak we Wstępie przyznaje sam Autor.

Technologie_informacyjne_okl1

Publikacja ta stanowi imponującą próbę zgromadzenia w jednym tomie znakomitej większości wątków, dotąd rozsianych pod różnymi adresami bibliograficznymi, a tym samym niedostępnych dla przeciętnego odbiorcy. Zasadniczy zrąb książki stanowią teksty poświęcone roli nauczyciela, jego sytuacji, którą współczesna technologia informacyjna na nowo definiuje i dookreśla; autorzy kolejnych rozdziałów analizują nie tylko kompetencje pedagogów w zakresie stosowania nowych technologii (a więc wartości mierzalne i sprawdzalne), ale i kwestie tak subtelne, jak autorytet wśród uczniów. Jakkolwiek sam wątek do nowych nie należy, to jako taki winien być rozpatrywany, skoro zmieniły się wzorce i kompetencje samych uczniów – i tym oto zagadnieniom poświęcona jest druga część tomu, analizująca pojęcie „pokolenia sieci” (Digital Natives), źródła zjawiska i płynące zeń wyzwania i zagrożenia.

Publikacja Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji stanowi wypowiedź, związaną z analizą aksjologiczną fundamentów edukacji i gospodarki, przestrzenią i dynamiką przemian cywilizacyjnych. Ukazano w niej światową przestrzeń gospodarczą i edukacyjną w warunkach kształtujących się procesów globalizacji, zwłaszcza rewolucji informacyjno-komunikacyjnej, a także problematykę ogromnych szans i zagrożeń humanistycznych wymiarów edukacji.

EDUKACJA-I-GOSPODARKA

 

Ważne są przedstawione w książce relacje zachodzące między edukacją a gospodarką oraz oczekiwania wynikające z dokonanych analiz, a także wskazania, jakie wartości promują i kształtują systemy edukacji, a jakie systemy gospodarki. Jaka jest i jaką ma się stawać edukacja w społeczeństwie uczącym się, w społeczeństwie wiedzy i w społeczeństwie sieci? Jakie są możliwości świadomego kształtowania relacji między wzrostem gospodarczym a dbałością o środowisko naturalne i zdrowie człowieka?

Analizy i przemyślenia będące treścią publikacji skłaniają do uściślenia intencji leżących u jej podstaw: Więcej gospodarki w edukacji i edukacji w gospodarce.

Czytelnikom zaprezentowanych w publikacji poszukiwań pozostawiamy refleksję i zaproszenie do dialogu z ich autorami.
Wszystkich zainteresowanych najnowszymi książkami zapraszam do księgarni internetowej Oficyna Wydawniczej Impuls: (Technologie informacyjne i Edukacja i gospodarka…) oraz na naszą stronę, do zakładki „Mikołajkowa promocja”.

MikołAJKI IMPULS 2014

Kategorie: Edukacja
Tagi: Impuls

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.