Spór konfucjanistów z legistami

Spór konfucjanistów z legistami
Spór konfucjanistów z legistami
W kręgu chińskiej kultury prawnej


Seria : Ex Oriente
Kultywowanie postawy etnocentrycznej na niwie umysłowej jest dziś nie tylko niestosowne, lecz także nierozważne. Szeroka, wielodziedzinowa i wieloaspektowa konfrontacja kultury zachodniej z kulturami azjatyckimi to obecnie intelektualna powinność, gdyż skutki zaniechania w tej dziedzinie mogą być wyłącznie negatywne. Dlatego przedsięwzięcie Mateusza Stępnia zasługuje na najwyższe uznanie. Jego książka stanowi milowy krok w dziele przyswajania polskiemu czytelnikowi podstaw chińskiej myśli społecznej, politycznej i prawnej. Daje okazję nie tylko do zapoznania się z odnośnym dziedzictwem Państwa Środka, ale także do jego docenienia, przekonania się, że współtworzący je myśliciele byli pełnoprawnymi członkami dziejowej debaty politologicznej i niejednokrotnie antycypowali idee pojawiające się na Zachodzie.
 
Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Kosiora, prof. UMCS   Więcej informacji na www.wuj.pl

 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.