Zespoły wirtualne jako nowa forma organizacji pracy

Zespoły wirtualne jako nowa forma organizacji pracy
„Komunikacja w zespole wirtualnym”
Tomasz Stefaniuk

cena: 46 zł

 

Zespoły wirtualne stwarzają dla organizacji zupełnie nowe możliwości. Pozwalają na łatwiejsze tworzenie zespołów złożonych ze specjalistów, ze współpracujących ze sobą organizacji, umożliwiają znaczne obniżenie kosztów, zarówno po stronie organizacji tworzącej zespoły wirtualne, jak również po stronie członków tych zespołów, ponadto powodują wzrost wydajności pracowników.

Oczywiście nie posiadają one samych zalet. Mają również negatywne konsekwencje stosowania tej formy pracy. Specyfika zespołów wirtualnych powoduje, iż problemy, które wiążą się z istnieniem każdego zespołu (jak np. tworzenie zaufania, współpraca, kontrola efektów pracy czy komunikacja) w nich właśnie objawiają się najsilniej.
 
Książka niniejsza, poza prezentacją procesu komunikacji w zespołach wirtualnych, stara się udzielić odpowiedzi na pytanie: jak projektować system komunikacji
zespołu wirtualnego, aby osiągnąć wysoką skuteczność jego działania.

W kolejnych rozdziałach przedstawiono zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty funkcjonowania systemu komunikacji i jego projektowania w zespołach wirtualnych, będące wynikiem obserwacji poczynionych podczas pracy autora w tych zespołach oraz prowadzonych wywiadów z kierownikami zespołów, jak również badań ankietowych zrealizowanych wśród członków tych zespołów.

Kategorie: Biznes i Ekonomia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.