Nowości OW Impuls

Nowości OW Impuls
Oficyna wydaje nowości. Podsyłamy mikołajkowe inspiracje!

Na coraz dłuższe, zimowe wieczory Oficyna Wydawnicza „Impuls” przedstawia najnowsze publikacje z zakresu pedagogiki specjalnej i socjologii, wśród których na szczególną uwagę zasługują trzy tytuły: Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa Ewy Zasępy, Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza – edukacja – terapia pod red. Barbary Winczury, wreszcie – Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych pod red. Anny Klinik. O ile pierwsze dwa tworzą samodzielną całość, o tyle ten trzeci stanowi szesnasty już tom serii „Problemów Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, sygnowanych nazwiskami wielu wybitnych pedagogów, reprezentujących ośrodki badawcze z całego kraju. Podobnie jak i cała seria, tom ten wyrasta z potrzeby ukazania oczom postronnym przeszkód, jakie wciąż jeszcze utrudniają osobom niepełnosprawnym codzienność.Stygmatyzacja i gettoizacja nadal pozostają faktem. Mimo niewątpliwie rosnącego poziomu świadomości społecznej osoby te nadal postrzegane są jako „inne”, „obce” czy „napiętnowane”. Warto zauważyć, że nie tylko mentalność nasza jako społeczeństwa, ale i brak możliwości swobodnego realizowania tak podstawowych praw, jak prawo do edukacji czy terapii, stygmatyzują osoby niepełnosprawne po raz drugi, tym razem nawet mimo najlepszych chęci otoczenia. Szeroko nagłaśniane akcje społeczne, gwałtowny rozwój wszelkich form wolontariatu oraz coraz większy udział organizacji pozarządowych mają na celu m.in. ukazanie podwójnej bariery, dzielącej społeczeństwo na przeciwstawne obozy: nie wystarczy zorganizować terapię, trzeba jeszcze umożliwić osobom niepełnosprawnym w niej udział; nie wystarczy ogłosić równość prawa do edukacji – trzeba jeszcze dostosować do nowych potrzeb szkołę. Tak więc nie tylko racjonalizacja, ale i idee personalizacji oraz normalizacji winny przyświecać kampaniom społecznym, jeśli mają one odnieść sukces.

http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/dzieci-o-specjalnych-potrzebach-komunikacyjnych,1523.html

Walkę ze stereotypem, choć na nieco innym poziomie, ukazuje druga z rekomendowanych przez nas książek: Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa. W tym przypadku stereotyp przybiera postać bardzo przewrotną, gdyż opartą na podwójnie błędnym założeniu: 1. osoby dotknięte niepełnosprawnością umysłową nie mogą cierpieć na dodatkowe schorzenia natury psychicznej; 2. osoby z zespołem Downa przebywają stale w „Krainie Wiecznej Szczęśliwości”, do której problemy w rodzaju schizofrenii czy depresji nie mają wstępu. Nic bardziej mylnego. Jak dowodzą autorzy poszczególnych rozdziałów, wśród osób z zespołem Downa jest większy odsetek chorób psychicznych niż u pozostałej części populacji, toteż brak fachowej literatury odczuwany jest szczególnie boleśnie. Choroba nie oznacza w tym przypadku wyłącznie wewnętrznych zmagań osoby chorej – termin ten skrywa także ogrom trudności, z którymi boryka się rodzina chorego i jego najbliżsi. Tym samym powstała książka niezwykle przydatna w codziennej pracy nie tylko pedagogów, ale i psychologów oraz psychiatrów.

http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/racjonalnosc-oraz-uwarunkowania-procesow-terapeutycznych-osob-niepelnosprawnych,1522.html

Komunikacja jest fundamentem – przypomina nam w Przedmowie do publikacji Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych pod red. Barbary Winczury prof. Krystyna Ferenz. Czy rzeczywiście trzeba nam o tym przypominać? Czy w czasach, gdy wszystkie dziedziny życia podporządkowane są ściśle wymogowi szybkiej i skutecznej komunikacji, potrzebne są jeszcze powroty do podstaw? Okazuje się, że tak. Komunikacja, sprowadzona do swych fundamentów, a więc języka i towarzyszących mu kodów, nie jest tylko sposobem na wyrażenie/przekazanie informacji. Tkwiące w języku czy komunikacji możliwości stanowią bazę, nad którą nadbudowywana jest kultura i – szerzej – cywilizacja. Język jako źródło ikon i symboli, język jako zbiór norm i nakazów/zakazów, wreszcie – język jako odbicie doświadczeń pokoleniowych, staje się podstawową tkanką tradycji i przekazu kulturowego, niezbędnych do określenia własnej tożsamości oraz odnalezienia swego miejsca w wybranej społeczności. Jeśli więcz jakichkolwiek przyczyn rozwój umiejętności komunikacyjnych zostanie zakłócony, zaburzeniu ulega cała osobowość, co skazuje jednostkę na społeczne wyobcowanie – i tu bije źródło, z którego powstała najnowsza książka doktor Winczury, stanowiąca wyraz troskio dzieci, które z racji różnego rodzaju zaburzeń (autyzm, FAS, zespół Downa, rozszczepienie podniebienia etc.) mają utrudniony proces przyswajania reguł komunikacji.

http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/problemy-zdrowia-psychicznego-u-osob-z-zespolem-downa,1520.html
 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.