Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW – zakończył się kolejny rocznik

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW – zakończył się kolejny rocznik
Słuchacze, którzy uzyskali pozytywne oceny z dwu obowiązkowych  sprawdzianów, obecnie przygotowują się do egzaminu dyplomowego, który odbędzie się w końcu września. Niektórzy wybrali inny przewidziany regulaminem wariant – napisanie pracy dyplomowej pod opieką promotora (Paweł Esse, Andrzej Rostocki). Po złożeniu egzaminu lub obronie dysertacji absolwenci otrzymają „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego” podpisane przez rektora UW i dziekana wydziału prowadzącego PSPWiK.

W roku akademickim 2010/11 wykładowcami PSPWiK byli m.in.:

Jacek Włodarczyk (BMR) – marketing wydawniczy 
Paweł Esse (CH Beck) – zarządzanie wydawnictwem
mec. Andrzej Karpowicz (Kancelaria Adwokacka Juris) – prawo autorskie
dr Andrzej Rostocki (Uniwersytet Łódzki, „Notes Wydawniczy”, „Tygodnik Powszechny”) – Public Relations na rynku książki
Barbara Miecznicka („Świat Książki”, PEN Club)- zarządzanie redakcją
red. Andrzej Palacz (miesięcznik „Wydawca”, portal www.wydawca.com.pl) – poligrafia i edytorstwo
dr Grzegorz Boguta (Doradztwo Wydawnicze GAB) – panorama polskiego rynku książki, nowe technologie wydawnicze
dr Piotr Marciszuk (prezes Polskiej Izby Książki, Wyd. Stentor) – problemy książki polskiej z perspektywy PIK, problemy wydawców edukacyjnych
Bogdan Klukowski (Europress, b. dyrektor Departamentu Książki Ministerstwa Kultury, b. red. „Nowych Książek”) – książka na świecie
Waldemar Janaszkiewicz (przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Książka Polska) – problemy księgarstwa polskiego
Paweł Filar (Platon) – problemy hurtu
Krzysztof Gutowski (PWE) – relacje wydawca–księgarz (jak współpracować?)
red. Piotr Dobrołęcki („Magazyn Literacki”) – targi książki w Polsce, media branżowe
Beata Stasińska – lista wydawnicza, sprzedaż praw, targi książki na świecie
red. Hanna Maria Giza (PR II) – współpraca dziennikarza z wydawcą
dr Katarzyna Wolff – czytelnictwo i zakupy książek
Małgorzata Dziedzic (wyd. Dr Raabe) – publikacje wymiennokartkowe
Iwonna Stefańska (CH Beck) – problemy produkcji
Maciej Foks (IDW)– książka w Internecie
dr Agnieszka Chamera (Uniwersytet Warszawski) – kolekcje książkowe do gazet
dr Michał Zając (Uniwersytet Warszawski) – rynek książki dla dzieci
dr Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski) – transformacja polskiego rynku książki

Grupa słuchaczy PSPWiK UW liczyła w tym roku akademickim 32 osoby pracujące w różnych firmach wydawniczych, a także dopiero poszukujące swego miejsca na rynku książki.

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW
działają od 1998 r. Ich kierownikiem jest dr Marek Tobera. Nauka trwa dwa semestry, zajęcia odbywają się co trzeci – czwarty weekend (od piątku godz. 16.30 do niedzieli godz. 13.15), 5 – 6 razy w semestrze.

Nabór na kolejny rok akademicki przeprowadzony zostanie w lipcu (do 15 .07) oraz we wrześniu / październiku i zakończy się z chwilą wyczerpania limitu miejsc. Inauguracja zajęć w listopadzie 2010 r.

Czesne za cały rok akademicki wynosi 3 500 zł.

Informacje i zapisy (do 15.07 i po 1.09):
dr Agnieszka Chamera
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW,
Warszawa, Nowy Świat 69, pok. 139
e-mail: achamera@uw.edu.pl
dr Marek Tobera
e-mail: marektob@wp.pl

Kategorie: Inne

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.