Paryska "Kultura" wobec konfliktów politycznych w Polsce od jutra w księgarni

Paryska "Kultura" wobec konfliktów politycznych w Polsce od jutra w księgarni
Mikołaj Tyrchan
Paryska „Kultura” wobec konfliktów politycznych w Polsce (1976-1989)

Autor podejmuje próbę przedstawienia stanowiska Instytutu Literackiego i grona jego współpracowników emigracyjnych i krajowych wobec przemian społeczno-politycznych zachodzących w Polsce. Rozważania Autora zostały oparte o imponującą podstawę źródłową. Jej podstawowy korpus stanowią teksty drukowane w „Kulturze” i innych wydawnictwach Instytutu
Literackiego. Autor sięgnął także do listów, wspomnień, wywiadów autorstwa ludzi stanowiących o linii programowej ośrodka paryskiego oraz relacji czołowych uczestników opozycji demokratycznej w Polsce o zróżnicowanej proweniencji ideowej.

Kategorie: Literatura

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.