Ciemna strona muzyki rozrywkowej

Ciemna strona muzyki rozrywkowej
Wydawnictwo ENETEIA poleca książkę
Sławomira Hawryszczuka
Religia rocka
Ciemna strona muzyki rozrywkowej

Wieloaspektowa analiza wpływu przemysłu muzyki rozrywkowej jako zjawiska kulturowo-socjologicznego na jej odbiorców, w tym psychikę i postawy moralno-etyczne różnych grup społecznych. Autor zwraca uwagę na powiązania muzyki rozrywkowej z towarzystwem Loży Iluminatów, agencją Wicca, wykazuje relację z okultyzmem, magią, satanizmem, New Age, cyberkulturą, deifikacją artefaktu i sprowadzeniem nauki różnych nurtów etycznych do współczesnej groteski. Refleksje autora odwołują się do specjalistycznych badań prowadzone przez psychologów, socjologów, filozofów, teologów, kulturoznawców, lekarzy, muzykologów.  
Autorowi książki Religia rocka udało się zgromadzić wiele ciekawego materiału, opisującego słabo uświadamiane i niedoceniane przez opinię publiczną zjawiska społeczne, psychiczne i moralne związane z muzyką rozrywkową. Pytania i tezy postawione w książce powinny zainteresować nie tylko zwykłych odbiorców muzyki rozrywkowej, ale szersze kręgi społeczne, badaczy kultury, socjologów, antropologów, filozofów kultury oraz psychologów, pedagogów i psychiatrów, którzy pozostają wrażliwi na sztukę i kulturowe uwarunkowania życia, zdrowia i rozwoju człowieka.
Autor zebrał liczne fakty świadczące o powiązaniach znanych postaci świata muzyki z tajnymi organizacjami (masoneria) i instytucjami bądź ruchami, które stoją w opozycji do chrześcijańskiego nurtu tradycji świata zachodniego, jak religie i sekty orientalne, nowe sekty (Kościół scjentologiczny, satanizm) czy ruch New Age. Poznajemy świat muzyki, który jest nie tylko niewinną rozrywką, ale zorganizowanym systemem oddziaływań manipulacyjnych, prowokacyjnych i podprogowych. Idąc za Jungiem, świat muzyki rozrywkowej można uznać za niebezpieczną „sferę Cienia”, która mami, kusi i pochłania niedojrzałego wędrowca, a tym samym weryfikuje dojrzałość człowieka i społeczeństwa do konfrontowania się z destrukcyjnym aspektem obrazów nieświadomości zbiorowej – magią, piekłem, utopiami, złem, cierpieniem, śmiercią, bezradnością.

Książka dostępna w dobrych księgarniach i na stronie internetowej www.eneteia.pl. 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.