Tag "Międzynarodowa Nagroda im. Carlosa Fuentesa"

Powrót do strony głównej
Nagrody

Elena Poniatowska laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Carlosa Fuentesa

Międzynarodowa Nagroda im. Carlosa Fuentesa przyznawana jest w Meksyku pisarzom, którzy swym dziełem wzbogacają dorobek literacki ludzkości