Tag "Główny Urząd Statystyczny"

Powrót do strony głównej
Rynek Polski

Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2024 roku

W kwietniu 2024 r. w porównaniu z kwietniem 2023 r., spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet, wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 21,5% do 22,4%)

Rynek Polski

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2024 roku

Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,6% do 8,0%. Spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”

Rynek Polski

GUS – opublikował dane dot. wskaźników cen we wrześniu 2022 roku

We wrześniu 2022 ceny książek wzrosły o 15,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku. Natomiast w stosunku do cen z sierpnia zmniejszyły się minimalnie

Rynek Polski

Raport GUS “Kultura w 2021 roku”

W 2021 roku, na książki i inne wydawnictwa (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do nauki) wydano przeciętnie rocznie na 1 osobę 27,84 zł – o 2,40 zł więcej niż w roku poprzednim

Rynek Polski

GUS: dalszy wzrost cen książek

W czerwcu 2022 ceny książek wzrosły 0  8,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku.Natomiast w stosunku do cen z  maja wzrosły o 1,2 %

Rynek Polski

Spadł udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej

W czerwcu, w porównaniu z majem odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących o 3,2%. Według GUS wzrost udziału odnotowano w grupie “prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 21,9% do 22,0%)

Biblioteki Rynek Polski

GUS opublikował dane o bibliotekach publicznych w 2021 roku

Według stanu na koniec 2021 r. funkcjonowały 7 693 biblioteki publiczne. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba czytelników spadła o 2,3%, a wypożyczeń wzrosła o 14,9%

Instytucje Rynek Polski

„Kultura 2014” raport Głównego Urzędu Statystycznego

W porównaniu z 2013 r. wzrósł udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w strukturze wydatków zarówno budżetu państwa, jak i samorządów terytorialnych – wynika z raportu. Na książki i inne wydawnictwa w polskim gospodarstwie domowym wydano przeciętnie 20,88 zł (o 3,9 proc. mniej niż w 2013 r.)