Redaktor książek naukowych

Redaktor książek naukowych

Wydawnictwo naukowe Libron nawiąże współpracę w zakresie obsługi redakcyjnej (redakcje, korekty) tekstów z dziedzin nauk humanistycznych, w szczególności: językoznawstwa, historii, pedagogiki, socjologii, literaturoznawstwa, filozofii, politologii, kulturoznawstwa.

Ogłoszenie jest skierowane do podmiotów oraz osób wystawiających faktury VAT, przede wszystkim takich, które mogą zredagować około 50 arkuszy miesięcznie.

Zastrzegamy sobie udzielenie odpowiedzi na wybrane oferty.

Oferty proszę przesyłać na adres: kontakt@libron.pl

Kategorie:

O autorze