Asystent/ka ds. Marketingu

Asystent/ka ds. Marketingu

Wydawnictwo Edgard istnieje od 1996 roku. Jesteśmy czołowym wydawcą publikacji do nauki języków obcych, poradników serii Samo Sedno oraz książek i zabawek edukacyjnych dla dzieci marki Kapitan Nauka.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Asystent/ka ds. Marketingu

Zakres obowiązków:

– przygotowywanie okładek książek i pudełek gier we współpracy z grafikiem
– opracowywanie materiałów prasowych i marketingowych
– tworzenie atrakcyjnych, angażujących treści marketingowych i opisów produktów zgodnie z zasadami SEO
– wsparcie podczas organizacji targów i konferencji branżowych
– wykonywanie zadań związanych z administracją sklepów internetowych
– realizacja projektów marketingowych, akcji specjalnych
– pomoc w prowadzeniu działań w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube
– wsparcie bieżących prac działu marketingu
– współpraca z innymi działami oraz z firmami zewnętrznymi (grafikami, drukarniami).

Oczekiwania:

– wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów z obszaru marketingu i komunikacji
– samodzielność, sumienność i dobra organizacja pracy
– umiejętność tworzenia atrakcyjnych treści
– znajomość zasad komunikacji w social mediach
– umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

– pracę w zgranym zespole i komfortowe warunki pracy
– realizację ciekawych projektów w miłej atmosferze
– możliwość rozwoju zawodowego, nabywania nowych umiejętności i realizowania własnych pomysłów
– zatrudnienie na umowę zlecenie w wymiarze 1/2 etatu, z możliwością zmiany na pełen etat
– yerba mate i dobrą kawę.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: praca@edgard.pl, w temacie wiadomości wpisując nazwę stanowiska. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Administrator danych:
Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia rekrutacji.

Zgoda
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk”

Informujemy, że podanie danych osobowych w kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, choć niezbędne w procesie rekrutacji, odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.
Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11,
2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
5. dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.
6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w tum i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk.
7. ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z nami pod adresem: praca@edgard.pl.
8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacyjnym.

Kategorie:

O autorze