Specjalista ds. rozliczeń i kontroli

Specjalista ds. rozliczeń i kontroli

Wydawnictwo Edgard istnieje od ponad 20 lat, jest czołowym wydawcą innowacyjnych publikacji do nauki języków obcych, poradników Samo Sedno, gier dla dzieci z serii Kapitan Nauka oraz gier dla młodzieży i dorosłych z serii Edgard Games. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Specjalista ds. rozliczeń i kontroli

 

Zakres obowiązków:

 • ścisła współpraca z różnymi działami firmy w celu koordynacji procesów księgowo-dokumentowych
 • odpowiedzialność za zgodne z obowiązującymi przepisami podatkowymi i rachunkowymi wystawianie dokumentów magazynowo sprzedażowych
 • dekretowanie dokumentów księgowych oraz uzgadnianie sald księgowych i magazynowych
 • sporządzanie raportów i zestawień finansowych na bazie zaksięgowanych dokumentów
 • nadzorowanie poprawności dokumentów księgowych- pod względem formalnym i rachunkowym
 • monitoring i egzekwowanie należności, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami
 • bieżąca kontrola obiegu dokumentów
 • wsparcie księgowe w pracach administracyjno-biurowych
 • współpraca z działem produkcji, analiza procesów produkcyjnych, przygotowywanie raportów i zestawień umożliwiających planowanie krótko i długoterminowe

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)
 • dociekliwość, konsekwencja w działaniu, dokładność i rzetelność
 • zdolność do rozwiązywania sytuacji problematycznych
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, podatki
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku- warunek konieczny
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
 • zaangażowanie, umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność

Zapewniamy:

 • zatrudnienie w stabilnie rozwijającej się firmie w ramach umowy o pracę
 • przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie merytoryczne w procesie adaptacji
 • pakiet benefitów (m.in. zniżki pracownicze, dofinansowanie karty sportowej, opieka medyczna)
 • niezbędne narzędzia pracy
 • dogodną lokalizację (Warszawa, Mokotów)
 • yerba mate i dobrą kawę

zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres praca@edgard.com.pl z tematem wiadomości „Specjalista ds. rozliczeń i kontroli”

Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

 

 

Administrator danych:

Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia rekrutacji.

Zgoda

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk”

Informujemy, że podanie danych osobowych w kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, choć niezbędne w procesie rekrutacji, odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11,

dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w tum i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk.

ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z nami pod adresem: praca@edgard.pl.

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacyjnym.

 

Kategorie:

O autorze