Specjalista ds. marketingu i wsparcia sprzedaży

Specjalista ds. marketingu i wsparcia sprzedaży

Wydawnictwo Edgard istnieje od 1996 r. Jesteśmy czołowym wydawcą (ponad milion sprzedanych egzemplarzy rocznie) publikacji do nauki 32 języków obcych, poradników serii Samo Sedno oraz książek i zabawek edukacyjnych dla dzieci marki Kapitan Nauka. Dynamicznie się rozwijamy, a naszym celem jest wytyczanie nowych trendów edukacyjnych.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. marketingu i wsparcia sprzedaży

Zakres obowiązków:
– planowanie i realizacja kampanii marketingowych oraz sprzedażowych
– realizacja zadań Trade Marketingu (we współpracy z działem sprzedaży)
– badania i analiza trendów rynkowych
– tworzenie materiałów promocyjnych.

Oczekiwania:
– zaawansowane umiejętności analityczne
– dobra znajomość ekosystemu google, w tym google analitics
– doskonała znajomość zagadnień marketingowych
– praktyczna umiejętność tworzenia tekstów i haseł reklamowych
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego
– mile widziane doświadczenie w pracy w branży wydawniczej
– dodatkowy atut: umiejętność fotografowania i montażu filmów.

Oferujemy:
– pracę w młodym, multidyscyplinarnym zespole
– udział w ciekawych projektach
– realne możliwości rozwoju zawodowego oraz awansu
– stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
– twórczą, nieformalną atmosferę pracy
– yerba mate i dobrą kawę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres praca@edgard.pl. W tytule wiadomości proszę podać nazwę stanowiska, imię i nazwisko. Odpowiemy jedynie na wybrane zgłoszenia.

Administrator danych:

Edgard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia rekrutacji.

Zgoda

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Edgard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Sp. z o.o.”

Informujemy, że podanie danych osobowych w kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, choć niezbędne w procesie rekrutacji, odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Edgard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11,

2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, aw przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

5. dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w tum i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Edgard Sp. z o.o.

7. ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z nami pod adresem:praca@edgard.pl.

8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacyjnym.

Kategorie:

O autorze