Redaktor publikacji dla dzieci

Redaktor publikacji dla dzieci

Wydawnictwo Edgard współtworzy rynek wydawniczy od 25 lat. Specjalizuje się w publikacjach do nauki 34 języków obcych oraz grach i zabawkach edukacyjnych dla dzieci marki Kapitan Nauka. Wydaje również poradniki pod marką Samo Sedno oraz gry towarzyskie Edgard Games.
Nasze publikacje powstają po to, aby wspomagać wszechstronny rozwój i inspirować do poszukiwań nowych zainteresowań. Opieramy swoje działania o fachową wiedzę i wymianę doświadczeń. Dzięki temu nieustannie rozwijamy nasze produkty i dostarczamy lepszych rozwiązań.
Gry Kapitan Nauka są eksportowane do 10 krajów. Stawiamy na ludzi! Jeśli cenisz sobie pracę w otwartym, kreatywnym i pracowitym zespole – dołącz do ekspertów naszego Wydawnictwa.

 

Aktualnie poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Redaktor publikacji dla dzieci

Zakres obowiązków:
– realizacja projektów (głównie produktów i publikacji dla dzieci, gier edukacyjnych, książek) od pomysłu do etapu plików produkcyjnych;
– planowanie budżetów, negocjowanie stawek, dobór współpracowników do projektu (autorów, ilustratorów, grafików, testerów);
– redakcja, korekta, współpraca z podwykonawcami, egzekwowanie jakości i terminów, koordynowanie różnych projektów w tym samym czasie;
– inicjatywa i odpowiedzialność w zakresie pracy nad projektami (kontrola jakości, zgłaszanie własnych pomysłów i usprawnień).

Wymagania:
– znajomość procesu wydawniczego;
– wyczucie językowe, graficzne i koncepcyjne w zakresie publikacji dziecięcych;
– dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, zwłaszcza przy produktach dla dzieci;
– mile widziana orientacja w zakresie marketingu oraz aktualnych trendów w branży dziecięcej;
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);
– znajomość języka angielskiego;
– komunikatywność, zaangażowanie, rzetelność, dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

– elastyczną formę zatrudnienia : możliwe zatrudnienie na etat w pełnym lub niepełnym wymiarze;
– możliwość rozwoju w dynamicznym i twórczym zespole, udział w ciekawych projektach;
– przyjazną atmosferę pracy;
– pakiet benefitów (zniżki pracownicze, dofinansowanie karty sportowej i opieki medycznej, możliwość nauki języków obcych);
– yerba mate i dobrą kawę;
– dogodną lokalizację (Warszawa, Mokotów).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres praca@edgard.pl. W tytule wiadomości proszę podać nazwę stanowiska, imię i nazwisko. Odpowiemy jedynie na wybrane zgłoszenia.

Administrator danych:

Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia rekrutacji.

Zgoda

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk”

Informujemy, że podanie danych osobowych w kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, choć niezbędne w procesie rekrutacji, odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11,

dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w tum i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk.

ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z nami pod adresem: praca@edgard.pl.

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacyjnym.

 

 

 

Kategorie:

O autorze