Redaktor publikacji dla dzieci

Redaktor publikacji dla dzieci

Wydawnictwo Edgard istnieje od ponad 20 lat. Jest czołowym wydawcą książek i publikacji do nauki języków obcych, serii poradników Samo Sedno oraz edukacyjnej serii dla dzieci Kapitan Nauka. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Redaktor publikacji dla dzieci

Zakres obowiązków:
– realizacja projektów (głównie publikacji dla dzieci) od pomysłu do etapu plików produkcyjnych;
– planowanie budżetów, negocjowanie stawek, dobór współpracowników do projektu;
– redakcja, korekta, współpraca z podwykonawcami, egzekwowanie jakości i terminów;
– inicjatywa i odpowiedzialność w zakresie pracy nad projektami (kontrola jakości, zgłaszanie własnych pomysłów i usprawnień).

Wymagania:
– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, zwłaszcza przy produktach dla dzieci
– wyczucie graficzne i koncepcyjne w zakresie publikacji dziecięcych
– znajomość procesu wydawniczego i pakietu MS Office (Word, Excel)
– komunikatywność, zaangażowanie, rzetelność.

Oferujemy:
– zatrudnienie na etat (po trzymiesięcznym okresie próbnym);
– możliwość rozwoju w dynamicznym i twórczym zespole;
– przyjazną atmosferę pracy;
– yerba mate i dobrą kawę;
– dogodną lokalizację (Warszawa, Mokotów).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres praca@edgard.pl. W tytule wiadomości proszę podać nazwę stanowiska, imię i nazwisko. Odpowiemy jedynie na wybrane zgłoszenia.

Administrator danych:

Edgard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia rekrutacji.

Zgoda:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Edgard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Sp. z o.o.”

Informujemy, że podanie danych osobowych w kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, choć niezbędne w procesie rekrutacji, odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.
Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Edgard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11,
2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, aw przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
5. dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.
6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w tum i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Edgard Sp. z o.o.
7. ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z nami pod adresem:praca@edgard.pl.
8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacyjnym.

Kategorie:

O autorze