Redaktor Chemii

Redaktor Chemii

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację prac redakcyjnych w prowadzonych projektach oraz merytoryczne i metodyczne przygotowanie do druku podręczników i innych publikacji z zakresu chemii, a w szczególności za:

 • redakcję podręczników i innych publikacji tradycyjnych i elektronicznych,
 • koordynację prac związanych z tworzeniem nowych produktów,
 • współpracę z autorami i ekspertami zewnętrznymi,
 • harmonogramowanie i budżetowanie prac dotyczących publikacji.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego (chemia), mile widziana specjalizacja nauczycielska,
 • znajomości podstaw programowych nauczania chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • umiejętności redagowania tekstów,
 • znajomości podstaw prawa autorskiego,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

 

W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy:

 • ciekawą pracę w innowacyjnej firmie promującej nowoczesność w edukacji,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia zależne od doświadczenia i posiadanych kompetencji w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju kompetencji na samodzielnym stanowisku poprzez system szkoleń,
 • prywatną opiekę medyczną z możliwością rozszerzenia pakietu dla swojej rodziny oraz możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów (ubezpieczenie na życie, karta sportowa),
 • atrakcyjną ofertę kursów językowych, również dla Twoich najbliższych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV za pomocą przycisku aplikowania:

APLIKUJ

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Administrator danych osobowych – jest WSiP S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@wsip.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Prosimy o zamieszczanie w CV klauzuli o brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach, w celach obecnych, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Kategorie: