Koordynator Redakcji (Matematyka, Fizyka, Informatyka)

Koordynator Redakcji (Matematyka, Fizyka, Informatyka)

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację prac redakcyjnych w prowadzonych projektach oraz zarządzanie zespołem redaktorów, a w szczególności za:

 • opracowywanie planów wydawniczych w zakresie przedmiotów ścisłych,
 • koordynację prac związanych z tworzeniem nowych produktów,
 • współpracę z autorami i ekspertami zewnętrznymi,
 • harmonogramowanie i budżetowanie prac dotyczących publikacji.

 

Oczekujemy

 • wykształcenia wyższego w zakresie przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka),
 • doświadczenia i wiedzy praktycznej z zakresu procesu wydawniczego publikacji,
 • znajomości prawa autorskiego i aktów prawnych związanych z rynkiem edukacyjnym,
 • znajomości rynku wydawnictw edukacyjnych,
 • umiejętności koordynowania prac zespołu wielu specjalistów,
 • umiejętności szybkiego reagowania na zmiany i podejmowania decyzji,
 • umiejętności pracy w zespole i komunikatywności.

 

W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy:

 • ciekawą pracę w innowacyjnej firmie promującej nowoczesność w edukacji,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia zależne od doświadczenia i posiadanych kompetencji w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju kompetencji na samodzielnym stanowisku poprzez system szkoleń,
 • prywatną opiekę medyczną z możliwością rozszerzenia pakietu dla swojej rodziny oraz możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów (ubezpieczenie na życie, karta sportowa),
 • atrakcyjną ofertę kursów językowych, również dla Twoich najbliższych.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV za pomocą przycisku aplikowania:

APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Administrator danych osobowych – jest WSiP S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@wsip.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Prosimy o zamieszczanie w CV klauzuli o brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach, w celach obecnych, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Kategorie: