Redaktor – tematyka BHP

Redaktor – tematyka BHP

Wiedza i Praktyka to firma z ponad 20 letnią historią na rynku polskim, dostawca informacji fachowej dla różnych grup zawodowych. Nasze publikacje i serwisy online na bieżąco informują odbiorców o wszelkich zmianach prawnych, skupiają najważniejsze informacje w jednym miejscu, zawiłe przepisy przedstawiają prostym językiem oraz oferują gotowe do wykorzystania narzędzia.

Aktualnie szukamy osoby ze znajomością przepisów BHP do współpracy przy redakcji książek.

Jako redaktor:

 • przygotowujesz merytorycznie, redakcyjnie i edytorsko pozycje wydawnicze do druku z zachowaniem ustalonych terminów
 • planujesz zawartość tematyczną publikacji
 • zamawiasz treści u autorów zewnętrznych
 • odpowiadasz za współpracę z autorami (umowy, rozliczenia dla działu płac)
 • współpracujesz ze studiem w zakresie przygotowania publikacji do druku
 • redagujesz teksty pod kątem poprawności merytorycznej i językowej
 • obsługujesz cms, redagujesz treści pod SEO
 • wspierasz menedżera produktu w działaniach promocyjnych

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • wiedzy z zakresu regulacji prawnych w BHP
 • dobrej znajomości praktyki, problemów i wyzwań stojących przed grupą docelową
 • doświadczenie w samodzielnej redakcji książek/e-booków/artykułów/treści na tematy BHP
 • umiejętność redagowania tekstów prawnych, w tym do Internetu
 • doświadczenia we współpracy z firmami zewnętrznymi (autorzy, studio, korekta)
 • łatwości w nawiązaniu kontaktów w branży BHP (eksperci prawni, praktycy)
 • mile widziana znajomość metodologii tworzenia scenariuszy i materiałów w zakresie e-learningu oraz dydaktyki medialnej

Oferujemy:

 • współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną
 • nie jesteś związany z konkretnym miejscem pracy, a swoje zadania możesz wykonywać elastycznie w dowolnym miejscu
 • jesteś twarzą redagowanych publikacji – na stronie i w materiałach promocyjnych zamieszczamy Twoje zdjęcie, imię i nazwisko oraz krótki opis
 • dużą samodzielność działania
 • korzystasz z oferty szkoleń i branżowych konferencji dla redaktorów
 • zespół doświadczonych redaktorów i menedżer produktu będzie Cię wspierał zarówno w okresie wdrożenia, jak i w dalszej pracy nad rozwojem publikacji.

CV prosimy wysyłać na adres rekrutacja@wip.pl w tytule wpisując „redaktor BHP”

Wysyłając swoje CV zgadzasz się na przetwarzanie przez Wiedzę i Praktykę sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Jeśli chcesz brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych do zgłoszenia dodaj „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Wiedza i Praktyka sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w CV dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez firmę.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@wip.pl

Administratorem przesłanych danych osobowych jest Wiedza i Praktyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („WiP”), pod adresem ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000098264, NIP: 5261992256, numer REGON: 012725225; tel.: 22 518 29 29, e-mail: rekrutacja@wip.pl.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje CV i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego

Twoich danych osobowych nie będziemy przekazywać do innych firm.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@wip.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wip.pl

Kategorie:

O autorze