Redaktora ze znajomością przepisów prawa pracy

Redaktora ze znajomością przepisów prawa pracy

Wiedza i Praktyka to firma z ponad 20 letnią historią na rynku polskim, dostawca informacji fachowej dla różnych grup zawodowych. Nasze publikacje i serwisy online na bieżąco informują odbiorców o wszelkich zmianach prawnych, skupiają najważniejsze informacje w jednym miejscu, zawiłe przepisy przedstawiają prostym językiem oraz oferują gotowe do wykorzystania narzędzia.

 

Aktualnie do naszego portalu internetowego szukamy Redaktora ze znajomością przepisów prawa pracy.

Jako redaktor:

 • planujesz tematykę poszczególnych działów na portalu,
 • zamawiasz artykuły u autorów zewnętrznych,
 • odpowiadasz za współpracę z autorami (umowy, rozliczenia dla działu płac),
 • redagujesz teksty do portalu,
 • obsługujesz cms i dbasz o bieżące zamieszczanie materiałów na portalu,
 • tworzysz e-lettery wysyłane do klientów,
 • przygotowujesz samodzielne teksty merytoryczne
 • odpowiadasz na pytania czytelników portalu
 •  wspierasz menedżera produktu w wiedzy merytorycznej dotyczącej prowadzonego produktu

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • wiedzy z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS, HR
 • znajomości praktyki, problemów i wyzwań stojących przed grupą docelową,
 • umiejętność pisania tekstów do internetu
 • doświadczenie w redakcji publikacji/artykułów/treści na tematy prawa pracy lub jeśli sam(a) piszesz artykuły z tego zakresu.

Nasza oferta:

 • masz przewidywalne i regularne dochody (umowa cywilnoprawna z rozliczeniem miesięcznym);
 • nie jesteś związany z konkretnym miejscem pracy, a swoje zadania możesz wykonywać elastycznie w dowolnym miejscu;
 • jesteś twarzą fachowego portalu – na stronie i w materiałach promocyjnych zamieszczamy Twoje zdjęcie, imię i nazwisko oraz krótki opis;
 • korzystasz z oferty szkoleń i branżowych konferencji dla redaktorów;
 • zespół doświadczonych redaktorów i menedżer produktu będzie Cię wspierał zarówno w okresie wdrożenia, jak i w dalszej pracy nad rozwojem publikacji.

CV prosimy wysyłać na adres rekrutacja@wip.pl w tytule wpisując „redaktor – prawo pracy”

 

Wysyłając swoje CV zgadzasz się na przetwarzanie przez Wiedzę i Praktykę sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Jeśli chcesz brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych do zgłoszenia dodaj „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Wiedza i Praktyka sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w CV dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez firmę.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@wip.pl

Administratorem przesłanych danych osobowych jest Wiedza i Praktyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („WiP”), pod adresem ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000098264, NIP: 5261992256, numer REGON: 012725225; tel.: 22 518 29 29, e-mail: rekrutacja@wip.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje CV i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego

Twoich danych osobowych nie będziemy przekazywać do innych firm.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@wip.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wip.pl

Kategorie:

O autorze