Redaktor publikacji o tematyce Excela

Redaktor publikacji o tematyce Excela

Wiedza i Praktyka to firma z ponad 20 letnią historią na rynku polskim, dostawca informacji fachowej dla różnych grup zawodowych. Nasze publikacje i serwisy online na bieżąco informują odbiorców o wszelkich zmianach prawnych, skupiają najważniejsze informacje w jednym miejscu, zawiłe przepisy przedstawiają prostym językiem oraz oferują gotowe do wykorzystania narzędzia.

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy redaktora, który poprowadzi publikacje prezentującą tajniki korzystania z Excela.

Jako redaktor jesteś odpowiedzialny za:

 • redagowanie i opracowywanie publikacji;
 • przygotowywanie publikacji do druku (współpraca ze studiem dtp, korektą, działem produkcji);
 • współpraca z ekspertami zewnętrznymi i ich rozliczanie w ramach budżetu;
 • pozyskiwanie nowych ekspertów/autorów do współpracy;
 • tworzenie dodatkowych elementów publikacji (numery specjalne, dodatki, e-letter, e-booki itp.);
 • przygotowywanie filmików  prezentujących obsługę Excela;
 • archiwizację materiałów w CMS;
 • zarządzanie stroną produktową publikacji;
 • przygotowywanie materiałów merytorycznych potrzebnych do akcji promocyjnych (TM, Online);
 • współpracę z menedżerem produktu w zakresie realizacji planu wydawniczego i rozwoju portfolio.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość programu Excel
 • doświadczenie w pracy redakcyjnej,
 • znajomość potrzeb grupy docelowej,
 •  inicjatywa, duża samodzielność w działaniu,
 • doskonała organizacja pracy.

Nasza oferta:

 • masz przewidywalne i regularne dochody (umowa cywilnoprawna z miesięcznym rozliczeniem);
 • nie jesteś związany z konkretnym miejscem pracy a swoje zadania możesz wykonywać elastycznie i w dowolnym miejscu. Wizyty w naszej siedzibie jedynie raz, dwa razy w miesiącu w celu uzupełnienia dokumentacji, uczestnictwie w szkoleniach, spotkaniach redakcyjnych;
 • wydania publikacji ukazują się regularnie, w z góry określonych terminach – możesz więc dobrze zaplanować swój czas;
 • jesteś twarzą fachowej publikacji, ponieważ w każdym wydaniu i w materiałach promocyjnych zamieszczamy Twoje zdjęcie, imię i nazwisko oraz krótki opis dokonań;
 • korzystasz z oferty dedykowanych dla redaktorów szkoleń i branżowych konferencji;
 • zespół doświadczonych redaktorów i menedżer produktu będzie Cię wspierał zarówno w okresie wdrożenia, jak i w dalszej pracy nad rozwojem publikacji.

CV prosimy wysyłać na adres rekrutacja@wip.pl w temacie „redaktor – excel”

Jeśli chcesz brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych do zgłoszenia dodaj „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Wiedza i Praktyka sp. z o.o.  moich danych osobowych zawartych w CV dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez firmę. .

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@wip.pl

Administratorem przesłanych danych osobowych jest Wiedza i Praktyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („WiP”), pod adresem ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000098264, NIP: 5261992256, numer REGON: 012725225; tel.: 22 518 29 29, e-mail: rekrutacja@wip.pl

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje CV i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego

Twoich danych osobowych nie będziemy przekazywać do innych firm.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@wip.pl  lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wip.pl

Kategorie:

O autorze