Redaktor publikacji dla lekarzy dentystów

Redaktor publikacji dla lekarzy dentystów

Wiedza i Praktyka to firma z ponad 20 letnią historią na rynku polskim, dostawca informacji fachowej dla różnych grup zawodowych, w tym dynamicznie rozwijający się segment publikacji dla branży medycznej, w  tym lekarzy, lekarzy dentystów i fizjoterapeutów.

Obecnie poszukujemy redaktora publikacji skierowanych do lekarzy dentystów, który ma doświadczenie w redagowania publikacji/treści o tematyce stomatologicznej i/lub znajomość branży stomatologicznej.

Jako redaktor:

 • planujesz tematykę poszczególnych numerów,
 • zamawiasz artykuły u autorów zewnętrznych,
 • odpowiadasz za współpracę z autorami (umowy, rozliczenia dla działu płac),
 • redagujesz teksty do publikacji,
 • koordynujesz proces przygotowania publikacji (współpraca ze studiem graficznym, studiem dtp, korektą, działem produkcji),
 • obsługujesz cms i dbasz o bieżące zamieszczanie na stronach internetowych materiałów,
 • tworzysz e-lettery wysyłane do klientów,
 • wspierasz menedżera produktu w wiedzy merytorycznej dotyczącej prowadzonego produktu.

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • wiedzy z zakresu tematyki stomatologicznej,
 • znajomości praktyki, problemów i wyzwań stojących przed grupą docelową,
 • dobrego poruszania się w zagadnieniach klinicznych z zakresu stomatologii od strony redakcyjnej,
 • mile widziane doświadczenie w redakcji publikacji/artykułów/treści na tematy stomatologiczne lub jeśli sam(a) piszesz artykuły z tego zakresu.

Nasza oferta:

 • masz przewidywalne i regularne dochody (umowa cywilnoprawna z rozliczeniem za numer);
 • nie jesteś związany z konkretnym miejscem pracy, a swoje zadania możesz wykonywać elastycznie i w dowolnym miejscu;
 • wydania publikacji ukazują się regularnie, w z góry określonych terminach ‒ możesz więc dobrze zaplanować swój czas;
 • jesteś twarzą fachowej publikacji, ponieważ w każdym wydaniu i w materiałach promocyjnych zamieszczamy Twoje zdjęcie, imię i nazwisko oraz krótki opis;
 • korzystasz z oferty szkoleń i branżowych konferencji dla redaktorów;
 • zespół doświadczonych redaktorów i menedżer produktu będzie Cię wspierał zarówno w okresie wdrożenia, jak i w dalszej pracy nad rozwojem publikacji.

CV prosimy wysyłać na adres rekrutacja@wip.pl w tytule wpisując „redaktor – stomatologia”

Wysyłając swoje CV zgadzasz się na przetwarzanie przez Wiedzę i Praktykę sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Jeśli chcesz brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych do zgłoszenia dodaj „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Wiedza i Praktyka sp. z o.o.  moich danych osobowych zawartych w CV dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez firmę. .

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@wip.pl

Administratorem przesłanych danych osobowych jest Wiedza i Praktyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („WiP”), pod adresem ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000098264, NIP: 5261992256, numer REGON: 012725225; tel.: 22 518 29 29, e-mail: rekrutacja@wip.pl

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje CV i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego

Twoich danych osobowych nie będziemy przekazywać do innych firm.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@wip.pl  lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wip.pl

Kategorie:

O autorze