Menedżer produktu

Menedżer produktu

Wiedza i Praktyka to firma z ponad 20 letnią historią na rynku polskim, dostawca informacji fachowej dla różnych grup zawodowych. Rozwijamy się również w obszarze publikacji dla konsumentów, przekazując im wiedzę i porady do wykorzystania w codziennym życiu.

Kogo szukamy?

Osoby, która wykaże się kreatywnością w rozwijaniu produktów wydawniczych oraz w poszukiwaniu nowych rozwiązań opartych na wiedzy, kierowanych do konsumentów.

Za co  będziesz odpowiedzialny/a?

 •  Prowadzenie i rozwój istniejących produktów
 • Analizę rynku i otoczenia konkurencyjnego
 • Tworzenie koncepcji nowych produktów i  wprowadzanie ich na rynek
 • Planowanie, realizację i kontrolę budżetu
 • Tworzenie, koordynację i analizę wszystkich działań marketingowych prowadzonych produktów

Na co zwracamy uwagę w naszych poszukiwaniach?

 • Doświadczenie w zarządzaniu produktem (minimum rok)
 • Doświadczenie w planowaniu budżetu i nadzór nad jego realizacją
 • Znajomość tematyki zdrowia, metod leczenia, terapii alternatywnych
 • Chętnie spotkamy się z osobami ze znajomością marketingu internetowego
 • Mile widzimy doświadczenie w branży wydawniczej lub pokrewnej, jednak nie jest to warunek konieczny
 • Dodatkowym plusem będzie znajomość języka niemieckiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym

Kandydatom oferujemy:

 • Umowę o współpracę (rozliczenie na fakturę) lub 3 m-c zlecenia, a następnie UoP
 • Premię za osiągane wyniki
 • Pracę w doświadczonym zespole
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dofinansowanie do nauki języka angielskiego

CV prosimy wysyłać na adres rekrutacja@wip.pl w tytule „Product manager b2c”

Wysyłając swoje CV zgadzasz się na przetwarzanie przez Wiedzę i Praktykę sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Jeśli chcesz brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych do zgłoszenia dodaj „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Wiedza i Praktyka sp. z o.o.  moich danych osobowych zawartych w CV dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez firmę. .

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@wip.pl

Administratorem przesłanych danych osobowych jest Wiedza i Praktyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („WiP”), pod adresem ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000098264, NIP: 5261992256, numer REGON: 012725225; tel.: 22 518 29 29, e-mail: rekrutacja@wip.pl

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje CV i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego

Twoich danych osobowych nie będziemy przekazywać do innych firm.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@wip.pl  lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wip.pl

 

Kategorie:

O autorze