specjalista ds. procesu wydawniczego i rozliczania produkcji

specjalista ds. procesu wydawniczego i rozliczania produkcji

Obsługa administracyjno-biurowa procesu wydawniczego i rozliczania produkcji

Stanowisko do obsługi procesu wydawniczego obejmuje zakresem czynności towarzyszące powstawaniu książki w Wydawnictwie i jest, obok pracy redakcyjnej, bardzo ważną częścią procesu wydawniczego zwanego produkcją. To stanowisko samodzielne, wymagające zdolności organizowania zarówno pracy własnej jak i współpracy zespołowej.

Zapraszamy do naszego Zespołu osoby, którym podoba się praca nad książką od strony organizacyjnej i finansowej. Publikujemy książki naukowe i popularno-naukowe, a wartością dodaną jest środowisko najstarszej polskiej uczelni.

Czynności:

·         obsługa administracyjno-biurowa procesu wydawniczego,

·         wprowadzanie danych w środowisku SAP,

·         rozliczanie kosztów produkcji i przygotowywanie rozdzielników do nakładów,

·         sporządzanie zestawień i raportów,

·         kontrola dokumentów,

·         współpraca z innymi działami.

 

Wymagane kwalifikacje:

·         znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności MS Excel).

·         mile widziana znajomość branży wydawniczej.

 

Pożądane cechy:

·         dokładność,

·         staranność,

·         dobry kontakt z ludźmi,

·         zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,

·         umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,

·         chęć uczenia się nowych umiejętności.

 

Oferujemy:

·         stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz stałe godziny pracy,

·         możliwość podnoszenia kwalifikacji,

·         wsparcie organizacyjne i opiekę doświadczonych pracowników,

·         w pakiecie socjalnym między innymi dofinansowanie kart sportowych.

Warunkiem przyjęcia do pracy jest zatrudnienie w ramach stosunku pracy wyłącznie w Wydawnictwie UJ.

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres e-mail: biuro@wuj.pl:

•          CV (z podaniem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej),

•          listu motywacyjnego,

•          dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymagań

(w tytule wiadomości prosimy napisać: „Praca w Wydawnictwie”).

 

CV należy opatrzyć klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Kategorie:

O autorze