Referent ds. handlowych

Referent ds. handlowych

Jeśli szukasz sprzedażowych wyzwań i stabilnej pracy w środowisku najstarszej polskiej uczelni zapraszamy do pracy w dziale handlowym Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które wydaje publikacje naukowe oraz literaturę faktu, literaturę piękną i popularnonaukową pod marką Bo.wiem
W zakresie obowiązków
• obsługa klientów hurtowych i detalicznych
• pomoc w przygotowywaniu i realizacji akcji promocyjnych wspierających sprzedaż
• udział w wyjazdowych targach i konferencjach
• pomoc w opiece nad sklepem internetowym
• wystawianie faktur i innych dokumentów handlowych, przygotowywanie analiz sprzedaży
Wymagane kwalifikacje
• doświadczenie w pracy w dziale handlowym, najchętniej w branży wydawniczej
• wykształcenie wyższe
• prawo jazdy kategorii B
• sprawna obsługa pakietu MS Office, w szczególność MS Excel
Wymagane cechy
• dokładność, dobra organizacja pracy, samodzielność
• myślenie analityczne, umiejętność interpretacji danych
• zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
• chęć zdobywania nowych umiejętności

Co oferujemy
• stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz stałe godziny pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji
• wsparcie organizacyjne i opiekę doświadczonych pracowników
• w pakiecie socjalnym między innymi dofinansowanie kart sportowych, ubezpieczenie grupowe

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (list motywacyjny i CV)
na adres rekrutacja@wuj.pl (elektronicznie) lub pocztą tradycyjną na adres ul. Micha-łowskiego 9/2, 31‐126 Kraków do 31 sierpnia 2022 roku.
Aplikacje bez listu motywacyjnego nie będą rozpatrywane.

Warunkiem przyjęcia do pracy jest zatrudnienie w ramach stosunku pracy wyłącznie w Wydawnictwie UJ.

Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o zapoznanie się z „informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy” załączoną pod niniejszym ogłoszeniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony¬ osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24,
31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod
nr telefonu 12 663 12 25.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na stanowisko administracyjne – pracownik działu handlowego w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
b. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu
na stanowisko administracyjne – pracownik działu handlowego na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia
z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania –
na warunkach i zasadach określonych w RODO.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: biuro@wuj.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 9/2
lub wycofać osobiście stawiając się w Wydawnictwie UJ, w Krakowie, ul. Michałowskiego 9/2.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kategorie:

O autorze