Redaktorka prowadząca / redaktor prowadzący w Dziale Wydawniczym ŻIH

Redaktorka prowadząca / redaktor prowadzący w Dziale Wydawniczym ŻIH

Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma ogłasza nabór kandydatów do pracy w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma,
ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa na stanowisko: redaktorka prowadząca / redaktor prowadzący (starszy redaktor) w Dziale Wydawniczym ŻIH w wymiarze pełnego etatu.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • samodzielne prowadzenie projektów wydawniczych, w tym zwłaszcza anglojęzycznych, od etapu koncepcji do druku, w tym m.in.: uczestniczenie w opracowaniu koncepcji książki, pozyskiwanie współpracowników zewnętrznych, współpraca z autorami, recenzentami, tłumaczami, redaktorami merytorycznymi i językowymi, korektorami, składaczami, grafikami i drukarniami;
 • nadzór nad jakością zlecanych prac i ich terminową realizacją;
 • tworzenie kosztorysów książek oraz harmonogramów pracy nad projektami wydawniczymi;
 • pozyskiwanie praw do tekstów i ilustracji;
 • prowadzenie dokumentacji finansowej i administracyjnej w zakresie realizowanych zadań;
 • samodzielna redakcja językowa i korekta wybranych tekstów;
 • wspomaganie działań promocyjnych dotyczących wydawnictw ŻIH, w tym tworzenie krótkich tekstów o książkach;
 • wspomaganie obsługi udzielanych na zewnątrz praw do publikacji ŻIH;
 • udział w targach książki.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku humanistycznym;
 • ukończone studia podyplomowe / kursy / specjalizacje w ramach studiów w zakresie edytorstwa LUB minimum rok doświadczenia na stanowisku redaktora prowadzącego / innym stanowisku związanym z koordynacją projektów wydawniczych;
 • wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia procesu wydawniczego;
 • bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego B2 (minimum);
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole;
 • sumienność i dokładność;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i wysoka kultura osobista;
 • biegła obsługa oprogramowania MS Office.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury;
 • wiedza na temat kultury i historii Żydów polskich;
 • możliwość rozpoczęcia współpracy „od zaraz”.

Oferujemy:

 • pracę w najstarszej publicznej instytucji żydowskiej w Polsce;
 • udział w ciekawych projektach wydawniczych;
 • pracę w atrakcyjnej, dobrze skomunikowanej lokalizacji w centrum Warszawy;
 • możliwość uzyskania dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • bezpłatne wejścia na wydarzenia organizowane przez ŻIH;
 • bezpłatne lekcje języka jidysz;
 • możliwość zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu historii i dziedzictwa Żydów polskich;
 • pracę w wykwalifikowanym zespole;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wynagrodzenie: 4000–4700 złotych brutto
Miejsce pracy: w ŻIH
Stanowisko pracy: praca przy komputerze, przemieszczanie się̨ wewnątrz budynku i w terenie, rozmowy telefoniczne

Rekrutacja: proces dwuetapowy. Etap pierwszy – przesłanie CV z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zob. poniżej) i ocena formalna złożonych aplikacji. Wybrane osoby spełniające niezbędne wymagania zostaną̨ zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który będzie polegał na rozmowie kwalifikacyjnej w siedzibie ŻIH oraz ewentualnie zadaniu z zakresu tworzenia lub redagowania tekstów.
Z rekrutacji zostaną wyłączone osoby niespełniające wymagań niezbędnych.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@jhi.pl do 31 stycznia 2023 r.
W tytule wiadomości prosimy podać „Redaktorka prowadząca / redaktor prowadzący w Dziale Wydawniczym”.

Informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami/kandydatkami wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji do dn. 6 lutego 2023 r.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko redaktorki prowadzącej / redaktora prowadzącego (starszego redaktora) w Dziale Wydawniczym ŻIH. Jestem świadomy/a posiadania prawa do cofnięcia udzielonej zgody, dostępu do moich danych i ich poprawiania.
————————————–
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5 (00-090 Warszawa) – ŻIH.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
  E-mail: iodo@jhi.pl;
  Listownie pod adresem pocztowym ŻIH.
 • Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu rekrutacji pracownika.
 • Jakie dane przetwarzamy:
  Imię i nazwisko;
  Data urodzenia;
  Dane kontaktowe;
  Wykształcenie;
  Kwalifikacje zawodowe;
  Przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Jak wykorzystujemy dane osobowe?
  Do weryfikacji danych kandydata z przedstawionymi wymaganiami;
  Do przedstawienia wybranych aplikacji Dyrekcji Instytutu;
  Do kontaktu z wybranymi kandydatami;
  Do przygotowania dokumentów związanych z realizacją zatrudnienia dla wybranych kandydatów.
  Dane osobowe przechowujemy przez okres zgodny z przepisami prawa archiwalnego.
 • Przetwarzamy dane na podstawie:
  Zgody.
 • Nie sprzedajemy danych osobowych.
 • Nie przekazujemy danych kandydatów do pracy innym instytucjom ani osobom prywatnym.
 • Każda osoba ma prawo do dostępu do swoich danych. Każda osoba ma prawo do sprostowania swoich danych.
 • Każda osoba ma prawo do usunięcia swoich danych. Każda osoba ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych. Każda osoba ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Każda osoba ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 • Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z Instytutem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ŻIH.
 • Każda osoba ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kategorie:

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wirtua/domains/wirtualnywydawca.pl/public_html/wp-content/themes/waszww-theme/includes/single/post-tags.php on line 4

O autorze