specjalista redaktor

specjalista redaktor

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty redaktora.

Termin składania ofert: 20.10.2023.

ZADANIA/ ROLA W ZESPOLE

 • redakcja językowa z elementami redakcji merytorycznej oraz korekta publikacji naukowych, dydaktycznych, informacyjno-promocyjnych Wydawnictwa PG,
 • redakcja językowa strony internetowej Wydawnictwa PG,
 • konsultacje z autorami, sprawdzanie kompletności prac składanych do druku, kontrola korekt autorskich.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

 • ukończone studia kierunkowe – filologia polska, specjalność edytorska (lub ukończony kurs redakcji językowej),
 • przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie redakcji i korekty tekstów naukowych,
 • znajomość zagadnień z dziedziny edytorstwa i poligrafii,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, dokładność, zaangażowanie.

WYMAGANIA DODATKOWE

mile widziana znajomość prawa autorskiego, zagadnień związanych z naukometrią, ruchem open access i otwartą nauką

WYMAGANE DOKUMENTY

 • curriculum vitae
 • list motywacyjny

OFERUJEMY

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • przedszkole, punkty gastronomiczne oraz strefy relaksu na terenie Uczelni
 • stanowiska do przewijania i punkt karmienia dzieci
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w miejscu dobrze skomunikowanym
 • i wiele więcej pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-donas

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:      27.10.2023

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:          listopad–grudzień 2023

MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:
CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: wydaw@pg.edu.pl

KONTAKTOWY ADRES E-MAIL:
wydaw@pg.edu.pl

W TYTULE E-MAILA NALEŻY WPISAĆ:
redaktor

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Uwaga!

W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 2. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).
 5. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
 6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Kategorie:

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wirtua/domains/wirtualnywydawca.pl/public_html/wp-content/themes/waszww-theme/includes/single/post-tags.php on line 4

O autorze