Autor tekstów o tematyce medycznej

Autor tekstów o tematyce medycznej

Wydawnictwo podejmie współpracę z autorami w zakresie tworzenia tekstów o zastosowaniach medycznej marihuany oraz jej pochodnych.

Wymagania:

– merytoryczna wiedza na temat chorób, schorzeń oraz rodzajów bólu, w których zastosowanie znajduje lecznicza marihuana;

– dokładność i sumienność;

– terminowość w realizowanych zleceniach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie na adres e-mail: marketing@arystoteles.com.pl

CV opatrzonego klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wydawniczo Handlowe ”Arystoteles” Matusiak Marek z siedzibą ul. Prosta 51 , 00-838 Warszawa, moich danych osobowych, które zostały zamieszczone w przekazanym przeze mnie CV. Zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”

Kategorie:

O autorze