Customer service specialist

Customer service specialist

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. sprzedaży/Customer service specialist

Lexicon Maciej Woliński, firma zajmująca się eksportem książek poszukuje kandydata na stanowisko „Specjalista ds. sprzedaży”

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

·                  Budowanie i utrzymywanie relacji handlowych z klientami zagranicznymi

·                  Wystawianie faktur VAT

·                  Przygotowywanie ofert sprzedaży

·                  Obsługa zamówień

·                  Współpraca z innymi działami firmy

Od kandydatów oczekujemy:

·                  Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie / znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem

·                  Znajomości obsługi komputera i pakietu Ms Office

·                  Komunikatywności, wysokiej kultury osobistej, samodzielności, operatywności

·                  Dobrej organizacji pracy

Dodatkowe Atuty/wymagania

·         Wykształcenie wyższe kierunkowe

·         Doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziana znajomość branży wydawniczo-księgarskiej)

Oferujemy:

·         Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

·         Pracę w bezstresowej atmosferze

·         Możliwość wyjazdów zagranicznych

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie na adres e-mail: anna.wolinska@lexicon.net.pl:

Krótkiego listu motywacyjnego

CV wraz ze zdjęciem oraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Podpisaną klauzulę informacyjną do procesu rekrutacji (zamieszczoną poniżej)

KLAUZULA INFORMACYJNA

do procesu rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lexicon Maciej Woliński z siedzibą w Warszawie ul. Dereniowa 2/96, 02-776, w imieniu, której działa Anna Wolińska, kontakt:

drogą papierową na adres: ul. Dereniowa 2/96, 02-776 Warszawa
mailowo: anna.wolinska@lexicon.net.pl
telefonicznie: (22) 648-42-23
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom (odbiorcom).

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji, a potem zniszczone.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6) W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie możliwość udziału w procesie rekrutacji.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

……………………………………………

(data i czytelny podpis)

Kategorie:

O autorze