Pracownik redakcji czasopism naukowych

Pracownik redakcji czasopism naukowych

WYMAGANIA
Wykształcenie wyższe: filologia polska ze specjalizacją edytorską
lub inny kierunek (pod warunkiem spełniania wszystkich poniższych wymagań):
– umiejętność technicznego i językowego redagowania tekstu, znajomość znaków korektorskich;
– dobra znajomość zasad ortografii i interpunkcji;
– zaawansowana umiejętność obsługi komputera (m.in. pakiet Microsoft Office,
Internet, poczta elektroniczna, CMS);
– znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym;
– skrupulatność, umiejętność szybkiego uczenia się i sprawnej organizacji pracy;
– odporność na stres wynikający z pracy pod presją terminów;
– mile widziane: znajomość prawa autorskiego, umiejętność obsługi Editorial Systemu,
Journals Systemu i SIMPLE.ERP, edycja plików danych XML;
– przygotowanie w ramach rekrutacji tekstu próbnego według załączonych wytycznych
(tekst zostanie wysłany do wybranych kandydatów).

GŁÓWNE ZADANIA
Prowadzenie etapu wstępnego w czasopiśmie „Medycyna Pracy” (http://medpr.imp.lodz.pl)
z wykorzystaniem Editorial Systemu, w tym:
– sprawdzanie zgodności nadesłanych manuskryptów i dokumentów prawnych z instrukcjami dla autorów
i prawem autorskim;
– techniczne przygotowanie do redakcji manuskryptów zaakceptowanych do publikacji (m.in. kompletowanie
i formatowanie tekstu, korekta piśmiennictwa) zgodnie z zasadami przyjętymi w wydawnictwie;
– dbanie o przepływ materiałów redakcyjnych, dokumentację wydawanych numerów i dotrzymywanie terminów wydawniczych;
– współpraca z redaktor naczelną i redaktorami tematycznymi czasopisma oraz wspieranie ich pracy;
– współpraca z autorami, tłumaczami, osobami składającymi tekst, drukarniami i międzynarodowymi bazami publikacji naukowych;
– przygotowywanie umów wydawniczych i rozliczeń z autorami, w tym wystawianie faktur;
– aktualizowanie informacji w Internecie, m.in. na stronie czasopisma i w bazach danych;
– raportowanie metadanych opublikowanych artykułów;
– inne prace wydawnicze.

OFERUJEMY
możliwość rozwoju zawodowego;
– zdobycie doświadczenia w pracy redakcyjnej dotyczącej publikacji naukowych;
– przyjazną atmosferę pracy;
– elastyczny czas pracy.


CV i list motywacyjny proszę przesyłać na e-mail: edytor@imp.lodz.pl
(z dopiskiem w temacie „Redaktor”)
do 28 lutego 2018 r.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Na ocenę kandydatów wpłynie także sposób przygotowania dokumentów aplikacyjnych i tekstu próbnego.

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
w Łodzi w celu postępowania rekrutacyjnego. W przypadku zamieszczenia danych w zakresie szerszym niż wskazane w ogłoszeniu prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

Kategorie:

O autorze