Specjalista ds. współpracy z zagranicą

Specjalista ds. współpracy z zagranicą

Instytut Książki ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. współpracy z zagranicą w dziale programów zagranicznych.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • organizowanie stoisk na międzynarodowych targach książki,
 • organizowanie wydarzeń programowych (spotkania autorskie, warsztaty, prezentacje, debaty) na międzynarodowych targach książki i imprezach literackich za granicą,
 • prowadzenie programów zagranicznych IK.

 

Od kandydata oczekujemy:

 • przynajmniej 2-letniego doświadczenia pracy lub współpracy z instytucjami kultury lub wydawnictwami,
 • wykształcenia wyższego humanistycznego lub pokrewnego,
 • pasji do literatury,
 • znajomości rynku książki,
 • samodzielności, samodyscypliny w pracy i zdolności organizacyjnych,
 • umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i pracy w warunkach stresu,
 • znajomości języka angielskiego i przynajmniej drugiego języka obcego na udokumentowanym poziomie co najmniej C1 (znajomość języka hiszpańskiego lub włoskiego będzie dodatkowym atutem).

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w centrum Krakowa z dogodnym dojazdem komunikacją miejską i bezpłatnym parkingiem dla pracowników.

CV prosimy przesyłać na adres praca@instytutksiazki.pl do dnia 17 lutego 2020 r. z dodaniem klauzuli:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do drugiego etapu, w którym otrzymają do wykonania zadania rekrutacyjne. Trzecim etapem będą rozmowy osobiste w Krakowie i/lub Warszawie.

Zapraszamy do aplikowania!

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Książki z siedzibą w Krakowie, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Piotr Byrski: iod@instytutksiazki.pl . 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie na podstawie: 

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4) Pani/Pana danych osobowych są udostępniane: 

– podmiotom publicznym upoważnionym z mocy prawa; 

5) Pani/Pana dane będziemy przechowywać przez czas trwania rekrutacji, jednak nie dłużej niż po jej ukończeniu.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem pkt 8. 

8) prawa, o których mowa w pkt 7 nie stosuje się w przypadkach wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących. 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) podane przez Panią/Pana dane osobowe jest dobrowolne. 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Kategorie:

O autorze