Redaktor Wydawnictwa

Redaktor Wydawnictwa

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Redaktor w Wydawnictwie IGSMiE PAN

 

Adres Instytutu:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. Wybickiego 7A

31-261 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

Jak wyżej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·        korekta i redakcja tekstu (najczęściej na papierze, po składzie – specyfika tekstów naukowych, technicznych),

·        obsługa programów editorial system (panelu redakcyjnego, narzędzia do zgłaszania, recenzowania i przetwarzania prac internetowych online) oraz journal system (platforma publikacji online czasopism naukowych, służąca do prowadzenia strony www czasopisma),

·        praca z platformą Polskiej Bibliografii Naukowej,

·        współpraca z pozostałymi członkami Redakcji,

·        koordynowanie procesu wydawniczego: kontakt z drukarnią, autorami, recenzentami.

 

Warunki pracy:

·        praca biurowa przy komputerze;

·        na część etatu, 1-2 dni w tygodniu (kwestia ustalenia godzin).

 

Wymiar etatu: 1/2 lub 1/3 etatu – do ustalenia

Rodzaj umowy: na zastępstwo ok. 1,5 roku

Termin zatrudnienia: połowa kwietnia/maj 2020

 

Wymagania:

·        wykształcenie kierunkowe wyższe (mile widziane: filologia polska, specjalność edytorska, redaktorska),

·        znajomość znaków korektorskich,

·        umiejętność obsługi komputera, w tym dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza MS Word),

·        dobra organizacja czasu pracy,

·        dokładność, sumienność, rzetelność,

·        komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

·        znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

·        znajomość programu InDesign,

·        znajomość nowej ustawy MNiSW, tzw. Ustawy 2.0,

·        podstawowa znajomość prawa autorskiego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów (życiorysu, kopii dokumentów poświadczających doświadczenie lub posiadane umiejętności, listę redagowanych publikacji) na adres mailowy: emiliar@min-pan.krakow.pl

Kategorie:

O autorze