Menadżer ds. kluczowych klientów

Menadżer ds. kluczowych klientów

Wydawnictwo Edgard istnieje od ponad 20 lat. Jest czołowym wydawcą publikacji do nauki języków obcych, a także serii poradników Samo Sedno oraz prężnie rozwijającej się marki edukacyjnej z grami i książkami dla dzieci-  Kapitan Nauka. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Menadżer ds. kluczowych klientów

Obowiązki:

-obsługa sprzedażowa stałych oraz pozyskiwanie nowych klientów,

– przygotowywanie oraz prezentacja ofert handlowych oraz promocyjnych,

– przygotowywanie promocji, jej monitoring i kontrola ekspozycji w punktach sprzedaży

– koordynowanie i podtrzymywanie dobrych relacji z kluczowymi klientami

– prowadzenie negocjacji

– przygotowywanie raportów i obsługa dokumentacji sprzedaży

– realizacja celów sprzedażowych

 

Oczekiwania:

-min. 4 lata doświadczenia w pracy w dziale handlowym

znajomość branży wydawniczej, rynku zabawek –warunek konieczny

-mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem

-prawo jazdy kat. B

-gotowość do wyjazdów służbowych

-umiejętność nawiązywania i utrzymywania długotrwałych kontaktów handlowych

-odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę

-umiejętności negocjacyjne

-wysoka kultura osobista

-silna orientacja zadaniowa

 

Oferujemy:

– ciekawą pracę o dużym stopniu samodzielności w dynamicznie rozwijającej się firmie

– atrakcyjne wynagrodzenie stała pensja + premia od osiągniętych wyników sprzedaży

– przyjazną atmosferę pracy

– lekcje języka angielskiego dla pracowników

– dogodną lokalizację (Warszawa, Mokotów)

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres praca@edgard.com.pl. W tytule wiadomości proszę podać nazwę stanowiska, imię i nazwisko. Odpowiemy jedynie na wybrane zgłoszenia.

 

Administrator danych:

Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia rekrutacji.

Zgoda

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk”

Informujemy, że podanie danych osobowych w kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, choć niezbędne w procesie rekrutacji, odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11,

dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w tum i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk.

ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z nami pod adresem: praca@edgard.pl.

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacyjnym.

 

Kategorie:

O autorze