Difin

Powrót do strony głównej
Edukacja

Na dobry początek

Nowość wydawnictwa Difin

Hobby i Poradniki

Senior w domu. Gry i ćwiczenia dla seniorów, międzypokoleniowe quizy wiedzy

Książka ma skłonić seniora do aktywności intelektualnej, pomóc mu w nawiązaniu więzi międzypokoleniowych i zachęcić do wyjścia z domu i aktywności społecznej

Książka naukowa i akademicka

Hans Gross Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki

Dzieło Hansa Grossa stanowi „pomnik ”prawa. Księga nigdy nie była tłumaczona na język polski. Pomimo upływu około 120 lat od jej napisania jej treści są obecnie jak najbardziej aktualne i zadziwiają właśnie swoją ponadczasowością

Edukacja

Emocje komunikacja akceptacja. Program profilaktyczno-terapeutyczny or.az karty pracy

Każdy rodzic wysyłając dziecko do szkoły wyposaża go w plecak, który pomieści książki, zeszyty, piórnik, a nawet drugie śniadanie. Z pewnością każdy rodzic chciałby też umieścić w plecaku dziecka pewne kompetencje i umiejętności

Książka naukowa i akademicka

Bezpieczeństwo transportu i logistyki

W prezentowanej monografii zostały zebrane artykuły naukowe z różnych ośrodków badawczo-rozwojowych w kraju obejmujące zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne opisujące bezpieczeństwo transportu i logistyki w sposób naukowy