Difin

Powrót do strony głównej
Hobby i Poradniki

Jak zaangażować uczniów w naukę i zbudować dobry klimat w szkole

Poradnik zawiera konkretne wskazówki, jakie można podejmować, aby uczeń był bardziej zaangażowany w naukę i w jaki sposób stworzyć dobry klimat w szkole, tak, aby uczniom pracowało się jak najlepiej. Nowość wydawnictwa Difin

Hobby i Poradniki

Karty pracy do ćwiczeń funkcji poznawczych

Zaproponowane ćwiczenia terapeutyczne są zróżnicowane w zakresie modalności i rodzaju zaangażowanych procesów (werbalno-słuchowe lub wzrokowe, ćwiczenia na materiale językowym, rysunkowym, geometrycznym itd.)
Nowość wydawnictwa Difin

Biznes i Ekonomia

Split Game. Wpływ splitów akcji na rynkowe wyceny spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Każdego dnia inwestorzy na rynkach kapitałowych zalewani są deszczem informacji. Niektóre, zazwyczaj te budzące więcej sprzecznych emocji czy skrajnych opinii, łatwiej przyciągają uwagę mediów. Tak jest właśnie ze splitami akcji

Książka naukowa i akademicka

Zadowolenie odbiorców z usług medycznych – nowość wydawnictwa Difin

Zespół autorów tworzą psychologowie, będący jednocześnie badaczami i praktykami, mający doświadczenie w pracy w różnym charakterze w ochronie zdrowia

Książka naukowa i akademicka

Doświadczając starości – nowość wydawnictwa Difin

Książka poświęcona jest zdrowiu psychicznemu osób starszych, a także doświadczanym problemom

Książka naukowa i akademicka

Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie jako proces wspierania rozwoju psychospołecznego oraz kształtowania potencjałów

Wiedza na temat wielowymiarowego zjawiska niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży jest niezbędna do planowania oraz realizacji konkretnych działań w procesie wychowania nieletnich

Książka naukowa i akademicka

Depresja. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

Nowość wydawnictwa Difin. Prezentowana książka to przystępny przewodnik po rozpoznawaniu i terapii depresji u młodych ludzi

Wydarzenia

Świąteczne życzenia od Wydawnictwa Difin

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszystkie marzenia…