Literatura

Powrót do strony głównej

Do redakcji napłynął list, w którym Wydawnictwo informuje nas o swoim sukcesie. To pocieszające, że mimo ogólnych narzekań możemy jeszcze

 Szczegółowe dane na temat działalności wydawniczej DW Bellona w latach 1992-2000 (m.in. nakłady, przychody, zyski) (patrz: tabela). Liczba wydanych tytułów:  

Wydawnictwo Literackie w 2000 roku Dyrektor – Barbara Drwota Redaktor Naczelny – Małgorzata Nycz Kierownik Działu Marketingu i Promocji –